Każdy grosz się liczy

Rada dzielnicy Węglin Północny na ostatnim posiedzeniu, 27 kwietnia uchwaliła przekazanie miastu kwoty 4000 zł na walkę z pandemią koronawirusa. Pieniądze pochodzą z tegorocznej rezerwy celowej dzielnicy.


Chociaż środki z rezerwy celowej przyznawane poszczególnym dzielnicom nie są duże (w tym roku to 150 tys. zł), to jednak znaleźli się radni, którzy postanowili część środków z tej puli przekazać na inny społeczny cel poza swoją dzielnicą.

Z inicjatywy Dariusza Borucha, przewodniczącego zarządu Węglina Północnego, radni podjęli decyzję o przekazaniu 4000 zł na walkę z koronawirusem (tylko taką sumą rada jeszcze dysponowała).

– Możemy wesprzeć działania np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który na zasadzie wolontariatu szyje maseczki i potrzebuje na ten cel materiałów, możemy przeznaczyć pieniądze na zakup już gotowych środków ochrony osobistej. Maseczki, rękawiczki, kombinezony mogą trafić do np. domów pomocy społecznej i innych tego typu placówek – zwrócił się w piśmie do członków rady przewodniczący zarządu Węglina Północnego Dariusz Boruch. – Wiem, że wiele rad dzielnic rozdysponowało już rezerwę celową, ale może są takie, którym coś zostało. Przeznaczmy te pieniądze dla wspólnego dobra – apeluje radny Boruch. EK