Kierunki unikatowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje w najbliższej rekrutacji 41 kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, wśród których znajduje się 14 kierunków unikatowych w skali kraju. Uczelnia przygotowała dla kandydatów prawie 2 tys. miejsc. Rekrutacja internetowa rozpoczęła się 11 maja i będzie trwała do 19 sierpnia br.


Kierunki unikatowe, czyli takie które prowadzone są jedynie na naszej Uczelni, to: analityka weterynaryjna, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, gastronomia i sztuka kulinarna, hipologia i jeździectwo, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zielarstwo i fitoprodukty. Są nimi także tegoroczne nowości: enologia i cydrownictwo, pszczelarstwo w agroekostemach, zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu oraz ekorehabilitacja.

Uniwersytet ma wysoką pozycję naukową. Znajduje się na liście 2 tys. najlepszych uczelni na świecie wybranych spośród 20 tys. wszystkich uczelni wyższych i jest jedną z 37 uczelni w Polsce, które zostały ujęte w Ogólnoświatowym Rankingu Uczelni Wyższych – The Center of World University Rankings CWUR 2019. Również Global Ranking of Academic Subjects GRAS 2019 r. tzw. Ranking Szanghajski — uwzględniający 54 obszary nauki —wyróżnił nauki weterynaryjne oraz nauki o żywności i technologiach żywienia prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W ostatnim roku Uczelnia awansowała w rankingu Perspektyw o 16 pozycji.

Nasi studenci i doktoranci zajmują od kilku lat trzecią pozycję w kraju wśród uczelni przyrodniczych i pierwszą wśród uczelni lubelskich pod względem ilości stypendiów przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach, a praktyki i staże oraz studia dualne są prowadzone we współpracy z przemysłem. Swoje pasje studenci mogą rozwijać w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich a do swojej dyspozycji mają także Centrum Kultury Fizycznej i Sportu z siłownią, salami fitness, ścianką wspinaczkową i basenem.