Kobiety przejęły rządy

Katarzyna Wojtal została nowym prezesem Stowarzyszenia Renovabis we Włodawie. Zastąpiła Edwarda Łągwę, który ze względu na ubytek sił i wiek (68 lat) musiał zrezygnować z tego stanowiska, które piastował od października 2009 r., czyli od momentu powstania stowarzyszenia.

Renovabis znaczy odnawiasz i tak też się stało 15 listopada podczas walnego zebrania członków włodawskiego stowarzyszenia Renovabis, gdzie wybrano nowy zarząd, z nową panią prezes. Katarzyna Wojtal (na zdjęciu) zawodowo jest naczelnikiem włodawskiego oddziału Poczty Polskiej. Od wielu lat brała udział w kwestach organizowanych z okazji Wszystkich Świętych.

Zdaniem Edwarda Łągwy stowarzyszeniu jest potrzebna „młoda krew”, która doda stowarzyszeniu energii do dalszej działalności. – Myślę, że nasza wspólna decyzja o nowych władzach stowarzyszenia jest jak najbardziej słuszna. Przy tym zmieniliśmy oblicze naszego stowarzyszenia na zdecydowanie piękniejsze – mówi E. Łągwa.

Poza nową panią prezes, walne zebranie wybrało jednogłośnie także nową panią wiceprezes – została nią Joanna Szubstarska. Ponadto wybrano sekretarza – Jerzego Szczerbę, skarbnika – Beatę Szachoń i członka zarządu – Irenę Wilczyńską.

Renovabis w swojej statutowej działalności ma m.in. ochronę zabytków na cmentarzu parafialnym przy al. J. Piłsudskiego we Włodawie; pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat zabytków sakralnych Włodawy; opiekę nad nimi oraz promocję ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego Włodawy.

Najważniejsze w działalności stowarzyszenia jest coroczne organizowanie kwesty 1 listopada. Do tej pory – od 2009 r. łącznie zebrano prawie 150 tys. zł. Pozyskano również pieniądze zewnętrzne, przede wszystkim od władz powiatu. Za te kwoty wyremontowano wiele zabytkowych, ale niszczejących w zastraszającym tempie, nagrobków. rd