Kolejny przetarg na budowę ścieżki rowerowej

Urzędnicy znowu szukają firmy, która zbuduje odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż fragmentu ulicy Turystycznej (w pobliżu skrzyżowania z Mełgiewską).


Kolejny przetarg został już ogłoszony. W planach jest też przebudowa chodnika, a także dostawa i montaż stojaków rowerowych. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski.

Na oferty urzędnicy czekają do środy, 28 sierpnia. Roboty na Turystycznej mają się zakończyć najpóźniej 15 listopada tego roku.

Przypomnijmy, że do poprzedniego przetargu stanęło tylko Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, które zaproponowało kwotę 535 tysięcy złotych brutto, dużo wyższą od tej, którą chcieli wydać miejscy urzędnicy (384 tysiące złotych).

Postępowanie zostało unieważnione. – Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – uzasadniali wówczas decyzję urzędnicy.
GR