Kolekcjoner wyróżniony orderem św. Wojciecha

Zgromadził około 30 tysięcy pamiątek po Janie Pawle II. Pomógł sprowadzić do Rejowca Fabrycznego relikwię w postaci kropli krwi Ojca Świętego, którą niedługo będzie można zobaczyć w rejowieckim kościele. Mowa o Ryszardzie Zawadowskim, dyrektorze Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym. Został on wyróżniony Komandorią Orderu św. Wojciecha.

Ryszard Zawadowski od lat kolekcjonuje pamiątki po Janie Pawle II. Zajmował się tym na długo przed śmiercią Papieża-Polaka. W 1997 r. powołał do życia Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przy Chełmskim Klubie Kolekcjonerów. W 2000 r. zarejestrował Stowarzyszenie Kolekcjonerów Pamiątek Jana Pawła II. Obecnie w jego zbiorach jest około 30 tysięcy pamiątek związanych z Janem Pawłem II.

Kolekcja stanowi wyjątkowe źródło informacji o Karolu Wojtyle. Eksponaty te Zawadowski nazwał papaliami. Wyrażenie jest powszechnie używane przez osoby pasjonujące się zbieraniem pamiątek po Ojcu Świętym. Zawadowski mówi, że jego stowarzyszenie wraz z imponującym zbiorem pamiątek po Papieżu-Polaku jest jedynym tego rodzaju nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wśród papaliów rejowieckiego stowarzyszenia są relikwie I i II stopnia, m.in. włos Jana Pawła II, fragmenty jego szaty, medaliony, figurki, popiersia, znaczki pocztowe.

– Ale najcenniejsze są pomysły, które realizujemy walcząc o pamięć o Janie Pawle II – mówi R. Zawadowski.

Działalność szefa rejowieckiego stowarzyszenia została ostatnio doceniona. Został on uhonorowany Komandorią Orderu św. Wojciecha. Medal przyznawany jest społecznikom i aktywistom. R. Zawadowski odebrał go w sierpniu br. podczas uroczystości w Katedrze Gnieźnieńskiej.

W uzasadnieniu na pamiątkowym dyplomie czytamy, że Komandoria św. Wojciecha trafiła do R. Zawadowskiego „jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei świętego”. Mieszkaniec Rejowca Fabrycznego jest dumny z zaszczytnego wyróżnienia.

Kropla krwi Ojca Świętego

15 września br. w czasie odpustu parafialnego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym zaplanowano uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. To zatopiona w kawałku materiału kropla krwi Ojca Świętego. Jest to relikwia tzw. pierwszego stopnia, czyli pochodząca z ciała osoby świętej. Zostanie ona umiejscowiona przy ołtarzu tak, aby mogli ją oglądać parafianie. To, że kropla krwi Jana Pawła II trafiła do miasteczka to – jak mówi Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego – duża zasługa właśnie R. Zawadowskiego.

Relikwia jest darem od ks. kardynała Mariana Jaworskiego, przyjaciela Jana Pawła II, honorowego obywatela Rejowca Fabrycznego. Ks. Jaworski jest też honorowym członkiem stowarzyszenia kierowanego przez R. Zawadowskiego i wspiera wszelkie działania upamiętniające pontyfikat Papieża-Polaka. To właśnie dzięki R. Zawadowskiemu przedstawiciele ratusza mogli kilka lat temu nawiązać kontakt z kardynałem Jaworskim. W efekcie w kwietniu br. pojechali do Krakowa, aby odebrać z rąk ks. Jaworskiego kroplę krwi Jana Pawła II.

– Kardynał Jaworski to dostojny, honorowy obywatel naszego miasteczka, kapłan niezwykły, wspaniały, skromny człowiek. Jest zaszczytem dla naszej wspólnoty lokalnej, że mamy tak wybitną postać Polskiego Kościoła wśród honorowych obywateli naszego miasteczka – mówi burmistrz Bodys. (mo)

Na certyfikacie autentyczności znajduje się kawałeczek płótna ze śladem krwi Jana Pawła II. Tego typu relikwię mają nieliczne parafie. Płótna nasączone krwią Ojca Świętego są udostępniane wiernym do adorowania w specjalnych relikwiarzach. W uroczystości wystawiona relikwii w kościele w Rejowcu Fabrycznym uczestniczyć ma przedstawiciel Archidiecezji Lubelskiej. Można się też spodziewać tłumu wiernych, a w przyszłości pielgrzymek mieszkańców z całego regionu.