Koniec najwyższej wieży w powiecie

Trzypiętrowa wieża widokowa w Różance (gm. Włodawa), która jest najwyższą tego typu konstrukcją w powiecie włodawskim, będzie zdemontowana ze względu na fatalny stan techniczny, który realnie zagraża zdrowiu i życiu osób z niej korzystających. Budowla jest tak zniszczona, że nie ma szansy na naprawę.

W 2015 roku zakończył się projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 „Dolina Bugu – Bezgraniczne Możliwości”. Jego przedmiotem była budowa infrastruktury turystycznej gmin: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz Powiatu Włodawskiego. Projekt zagospodarowania turystycznego obejmował wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudowę zalewu w Bytyniu, remont ośrodka Pompka w Woli Uhruskiej, remont wieży kościelnej w Hańsku, budowę ścieżki-kładki w Orchówku oraz wzbogacenie terenów poszczególnych gmin o małą architekturę: przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp. Wszystko kosztowało ponad 4 miliony złotych. Efektem tego projektu była też wieża widokowa w Różance (gm. Włodawa).

To najwyższa tego typu konstrukcja w powiecie. Z jej ostatniego, trzeciego piętra rozciąga się wspaniały widok na wiele kilometrów. Widać stamtąd nie tylko Różankę i jej okolice, ale też Białoruś a nawet Ukrainę. Tej panoramy podziwiać nie można od dwóch lat, bowiem od 2021 roku wstęp na wieżę jest zamknięty. Wszystko przez fatalny stan techniczny konstrukcji wykonanej z drewna sosnowego, a więc niezbyt wytrzymałego na warunki atmosferyczne. Przez kilka lat elementy konstrukcyjne budowli zaczęły gnić i murszeć, a to przełożyło się na realne niebezpieczeństwo dla osób z niej korzystających.

Niedawno Urząd Gminy we Włodawie otrzymał wyniki ekspertyzy wykonanej przez specjalistyczną firmę, która zbadała, czy konstrukcję można naprawiać, a jeśli jak, to w jaki sposób. Okazało się, że nie ma takiej możliwości i wieża nadaje się jedynie do rozbiórki. – Przekazaliśmy tę ekspertyzę do inspektora nadzoru budowlanego i czekamy na jego decyzję – mówi Marta Wawryszuk, sekretarz gminy Włodawa. – Wejście na wieżę jest obecnie zabezpieczone i zapewne wkrótce staniemy przed koniecznością jej demontażu. Jeśli pojawią się możliwości zdobycia środków zewnętrznych na budowę miejsc widokowych, na pewno z nich skorzystamy, bo miejsce w Różance jest idealne. Z pewnością będziemy chcieli jednak postawić na trwalszy i nie wymagający kosztownej renowacji materiał, np. kamień – tłumaczy pani sekretarz.

Wieża w Różance nie jest jedyną konstrukcją, która przegrała walkę z deszczem słońcem i czasem. Jej los podzielił wykonany w tej samej technologii punkt widokowy w Woli Uhruskiej, tzw. Karier. Tamtejsza wieża decyzją rady gminy nie zostanie jednak zdemontowana, ale naprawiona za ok. 30 tys. zł. (bm)