Koniec z jazdą na pamięć. Są nowe znaki i minirondo

Na os. Rejowiecka w pobliżu szpitala jeździ się "po nowemu"

Na części os. Rejowiecka wprowadzana jest nowa organizacja ruchu. Zmiany objęły m.in fragment ul. Szpitalnej i ul. Kraszewskiego. Mieszkańcy chwalą większość zmian, ale zwracają też uwagę, że w niektórych miejscach znaki ustawiono tak, że zamiast poprawiać bezpieczeństwo, wprowadzają chaos, a kolizje w tych miejscach to tylko kwesta czasu.

Kilka tygodni temu dobiegły końca prace związane z przebudową trzech ulic na os. Rejowiecka – Kossaka, Piaskowej i Skłodowskiej. Już wówczas miasto zapowiadało, że niebawem zechce wprowadzić na nich nową organizację ruchu. Prace te są właśnie realizowane i obejmą nie tylko przebudowane drogi, ale obszar pomiędzy ulicami Rejowiecką, Kochanowskiego, Szymborskiej, Chełmońskiego i terenem szpitala.

– Podstawową formą organizacji ruchu na tym obszarze będą skrzyżowania równorzędne, tj. z pierwszeństwem pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony. Na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Chełmońskiego, z uwagi na jego rozległość, wprowadzony został ruch okrężny w formie mini ronda. Zlikwidowane zostały znaki D-1 „droga z pierwszeństwem” oraz A-7 „ustąp pierwszeństwa” i B-20 „stop”. Na wlotach skrzyżowań równorzędnych zostały wymalowane linie P-14 warunkowego zatrzymania złożone z prostokątów. Wszystkie drogi wewnętrzne będą oznakowane jako „strefa ruchu” lub „droga wewnętrzna”. Przypominamy że ich połączenie z drogą publiczną nie stanowi skrzyżowania, a wyjeżdżający ze strefy ruchu lub drogi wewnętrznej musi ustąpić pierwszeństwa każdemu pojazdowi na drodze publicznej – informuje Urząd Miasta.

To nie koniec zmian.  Odcinek ul. Chełmońskiego od strony ronda z ul. Piaskową do wjazdu na drogę prowadzącą do budynku dawnej siedziby Zarządu Dróg Miejskich zostanie zawężony oznakowaniem poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (separatory i słupki), celem umożliwienia bezpiecznego ruchu pieszych po stronie drogi, przy której brak jest chodnika. Dotychczasowy odcinek ul. Kraszewskiego pomiędzy ul. Chełmońskiego i ul. Piaskową został zmieniony na drogę jednokierunkową, z przejazdem od strony ul. Szymborskiej w kierunku ul. Szpitalnej. Zmiana, jak wskazują urzędnicy, została wprowadzona na prośby mieszkańców z uwagi na zbyt małą szerokość jezdni i regularne niszczenie zieleni przez mijające się pojazdy. Dwukierunkowy przejazd na tym odcinku zostanie zachowany jedynie dla rowerzystów w formie kontraruchu rowerowego. Z kolei dotychczasowy jednokierunkowy odcinek ul. Kossaka (od skrzyżowania z ul. Krasickiego do ul. Piaskowej) został zmieniony na drogę dwukierunkową, w związku z poszerzeniem jezdni.

Jezdnia serwisowa ul. Rejowieckiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szpitalną a ul. Kochanowskiego, została objęta strefowym ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Zmiana ta pozwoli na usunięcie znaków strefowego ograniczenia prędkości ze wszystkich wlotów dróg bocznych, znaków ograniczenia prędkości do 30 km/h zlokalizowanych za skrzyżowaniami oraz oznakowania ostrzegawczego progów zwalniających. Za skrzyżowaniem z ul. Piaskową zostanie zamontowany dodatkowy próg zwalniający w celu ograniczenia problemu przekraczania prędkości na jezdni serwisowej.

Mieszkańcy osiedla o nowej organizacji ruchu mają różne zdanie. Nasi rozmówcy chwalą miasto za rondo u zbiegu Piaskowej i Chełmońskiego, ale zwracają też uwagę, że w niektórych miejscach nowe znaki wprowadzają chaos. Przykładem jest miejsce, gdzie ul. Szpitalna łączy się z ul. Kraszewskiego, czyli droga po południowej stronie terenu szpitala.

Najpierw jest tablica informująca o zmianie pierwszeństwa, która może sugerować, że mają je wyjeżdżający z terenu szpitala. Kilkanaście metrów dalej jest znak pierwszeństwa przejazdu, ale tuż za nim stoi znak informujący, że skrzyżowanie z Kraszewskiego jest równorzędnym. Szkopuł w tym, że tego znaku praktycznie nie widać, bo zasłaniają go gałęzie. Tylko patrzeć jak dojdzie tu do jakiejś kolizji – zwraca uwagę jeden z mieszkańców.

Zwróciliśmy urzędnikom uwagę na ten problem i mamy nadzieję, że w niedługim czasie zostanie to poprawione. (w)

News will be here