Koniec zdalnych lekcji

Licealiści z „Norwida” po ponad trzech tygodniach zdalnych lekcji w poniedziałek, 26 września, wrócili do sal lekcyjnych. Z kolei 3 października br. zajęcia w klasach rozpoczęli w końcu uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

Choć nie ma obostrzeń covidowych, uczniowie II LO im. C. K. Norwida i Zespołu Szkół nr 2 w Krasnymstawie przez pierwsze tygodnie uczyli się zdalnie. Wszystko przez zaplanowane w ramach projektu „Mocni energią” prace budowlane. Poprzez realizację inwestycji starostwo chce poprawić efektywność energetyczną i wykorzystywać energię odnawialną w szkołach prowadzonych przez powiat krasnostawski. Celem projekt jest przygotowanie budynków szkolnych do zmian klimatu.

Inwestycja zakładała wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda, instalacji grzewczej, przyłączenie do nowego źródła ciepła, docieplenie stropodachu, ścian w gruncie, ścian, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz oświetlenia wewnętrznego. Przez dość długą procedurę przetargową, bo złożone oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką powiat miał zapewnioną w budżecie na potrzeby tej inwestycji, prace ruszyły pod koniec czerwca br. Jednak – jak mówi wicestarosta Marek Nowosadzki – dzięki zaangażowaniu wykonawcy robót i dobrej współpracy z zamawiającym oraz dyrekcją szkół termin robót i tak został skrócony o ponad połowę okresu przewidzianego na ich realizację.

W poniedziałek, 26 września, do sal lekcyjnych wrócili licealiści z „Norwida”. W sumie w trybie zdalnym uczyli się przez nieco ponad trzy tygodnie. Z kolei 3 października do szkoły wrócą uczniowie z Zespołu Szkół nr 2. Oni na zdalnych lekcjach przebywali o tydzień dłużej od swoich kolegów z II LO. – Prace dobiegły końca, jesteśmy zadowoleni, młodzież może już spokojnie uczyć się w murach szkolnych – podkreśla M. Nowosadzki. (s)