Kontraruch świdnickich cyklistów

Rowerzyści apelują, by przy planowaniu modernizacji osiedlowych ulic pamiętać o poprawie widoczności, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań, bo teraz ograniczają ją m.in. wysokie żywopłoty

Urząd Miasta Świdnik w ubiegłym tygodniu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy os. Żwirki i Wigury. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, a cykliści ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów przypominają, aby na etapie projektowania remontu ulic nie zapomnieć o rowerzystach, bo z tym wcześniej różnie bywało.


W ubiegłym roku mieszkańcy os. Żwirki i Wigury w Świdniku zawiązali społeczny komitet rewitalizacji swojego osiedla. Zwrócili się do miasta z petycją o jego kompleksową odnowę: remont zaniedbanych i dziurawych ulic (łącznie z budową kanalizacji deszczowej) oraz ich oświetlenie. Działania mieszkańców poparł także radny Marcin Dmowski (RiP) i ostatecznie miasto wysłuchało tych próśb. Wstępnie zakładano, że w 2018 roku uda się wykonać projekt przebudowy trzech ulic, ale ostatecznie znalazły się pieniądze na wszystkie sześć ulic na osiedlu – Puławskiego, Szopena, Matejki, Miłą, Kwiatową i Willową.

Wszyscy są zadowoleni, ale rowerzyści ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów przypominają miastu, aby na etapie projektowania przebudowy ulic nie zapomniano o infrastrukturze rowerowej. Wysłali do ratusza pismo, w którym spisali wszystkie swoje propozycje. Jak zaznaczają, ich uwzględnienie będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na ruch rowerowy, ale także pieszych i samochodów.

Wnioskują m.in. o budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań i przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, doświetlenie zebr i przejazdów rowerowych oraz wprowadzenie dwustronnego ruchu dla rowerzystów na jednokierunkowych ulicach.

– Chodzi o wprowadzenie kontraruchu na ulicach Miłej i Willowej. Są to spokojne ulice z niewielkim bądź żadnym ruchem transportu ciężkiego. Jak podają statystyki Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, kontraruch jest bezpieczny. Od początku funkcjonowania kontraruchu w Świdniku nie było żadnego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystów – wyjaśnia Klaudia Waryszak-Lubaś, prezeska Stowarzyszenia.

Rowerzyści zaproponowali również poprawienie widoczności w obrębie skrzyżowań, przejść oraz przejazdów rowerowych. Jak tłumaczą, obecnie przy posesjach znajdują się wysokie żywopłoty lub nasadzenia, które utrudniają widoczność. Ogranicza ją także słup ogłoszeniowy przy ul. Puławskiego.

– Wnosimy o diagnozę wszystkich przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań pod kątem widoczności pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Zwróciliśmy również uwagę na potrzebę wytyczenia przejazdu rowerowego na ulicy Żwirki i Wigury – mówią cykliści.

Ostatnia z rekomendacji dotyczy montażu wiaty rowerowej przy ogródkach działkowych „Narcyz”, by osoby starsze, które tu przyjeżdżają, mogły zostawiać tu swoje jednoślady.
– Uważam, że te rekomendacje są słuszne i sensowne – przyznaje M. Dmowski. – Dobrze by było, gdyby przy projektowaniu miasto je uwzględniło, tym bardziej, że nie są to sprawy, które będą generować dodatkowe koszty. (w)