Kontrowersyjne powołanie

mpec

Choć prawo na to zezwala, to niesmak się pojawia. Pierwszy wiceprezydent Chełma Janusz Cieszyński został nowym przewodniczącym rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółki całkowicie podległej miastu…

Gdyby pół roku temu ktoś powiedział, że Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, zostanie wiceprezydentem Chełma, pewnie niejedna osoba pomyślałaby, że ten ktoś postradał zmysły. Cieszyński wiosną ubiegłego roku stał się jedną z postaci błędów walki z pandemią koronawirusa. Był odpowiedzialny za kontrowersyjne zakupy respiratorów i maseczek, na których resort stracił miliony. Cieszyński na zakup tych pierwszych podpisał umowę z… handlarzem broni. Zamiast ponad 1 200 respiratorów polski rząd dostał 200. Dostawca nie zwrócił ponad 70 mln zł. Polityk jednak na koncie ma też sukcesy. Udało mu się doprowadzić do uruchomienia systemów e-recepta i e-skierowania, z których podczas pandemii korzystają miliony pacjentów.

W sierpniu 2020 r. Cieszyński zrezygnował z pełnionej funkcji. W resorcie zdrowia spędził dwa i pół roku. Nie brakowało opinii, że po fali krytyki, jaka spadła na rząd, władze PiS rzekomo miały wymusić na byłym już wiceministrze dymisję. Trzy miesiące później Janusz Cieszyński oficjalnie pojawił się w Chełmie. Najpierw jako pełnomocnik prezydenta Jakuba Banaszka do walki z Covidem`19, a kilka dni później został już powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta miasta. Bardzo szybko, decyzją walnego zgromadzenia wspólników, czyli prezydenta Banaszka, został powołany do rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. We miniony wtorek, 29 grudnia, wybrano go na stanowisko przewodniczącego rady. Jak się okazuje, przepisy na to zezwalają, ale kontrowersje jednak pozostają. W końcu spółka w stu procentach podlega miastu i zastanawiające jest, jak przewodniczący Cieszyński będzie tłumaczył się przed wiceprezydentem… Cieszyńskim, gdy temu przyjdzie reprezentować prezydenta na walnym zgromadzeniu wspólników.

Biuro Prasowe Prezydenta Chełma przekonuje, że konfliktu interesów nie będzie, bo komórka zajmująca się nadzorem nad spółkami komunalnym znajduje się w Gabinecie Prezydenta Banaszka i podlega bezpośrednio jemu. Urzędnicy zapewniają, że wiceprezydent Janusz Cieszyński ma wszelkie uprawnienia do pełnienia powierzonej mu funkcji w spółce. Posiada również doświadczenie, bo w latach 2016-2018 zasiadał w radzie nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. – Należy podkreślić, że podobne funkcje nadzorcze wiceprezydenci miast pełnią m.in. w Warszawie czy Gdańsku – dodają urzędnicy z Biura Prasowego. Tyle tylko, że w obu tych miastach wiceprezydenci nie są przewodniczącymi rad.

Cieszyński, jako szef rady nadzorczej MPEC, będzie dostawał około 3 tys. zł miesięcznie. Dieta nie podlega opodatkowaniu. Jego pensja w magistracie z kolei to 10 125 zł brutto, czyli ok. 7 tys. zł netto. Po zsumowaniu wynagrodzenia z urzędu i diety wychodzi płaca zbliżona do tej, jaką Cieszyński dostawał w ministerstwie zdrowia. W 2019 roku jego dochód z pracy w resorcie to 126 tys. zł, a za niecały ubiegły rok – 122 tys. zł. (s)