Kosmetologia w ujęciu holistycznym

W dniach 20-21 kwietnia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „KOSMETOLOGIA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM”.

W tym roku będziemy dyskutować na temat holizmu w kosmetologii. Słowo holos z języka greckiego oznacza „cały”, zaś definicja holizmu określa owe pojęcie jako „teorię rozwoju, według której istotną cechą świata jest całościowych charakter”.

Współcześnie, wraca się do modelu holistycznego we wszystkich dziedzinach nauk o zdrowiu, takich jak: medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka czy kosmetologia.

Holistyczne traktowanie drugiego człowieka to uwzględnianie ciała, umysłu i ducha, jako mechanizmów ściśle powiązanych ze sobą. Już Leonardo da Vinci  mawiał że „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”, co oznacza że już dawniej zdawano sobie sprawę, że strefa fizjologiczna rezonuje ze strefą psychologiczną.

Zachowanie równowagi w tych dwóch obszarach oraz kompleksowe podejście do człowieka i jego statusu w przyrodzie gwarantuje dobrostan, tak fizyczny, jak i psychiczny, a co za tym idzie, daje pełne i długofalowe rezultaty homeostazy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Celem organizowanej konferencji „Kosmetologia w ujęciu holistycznym” będzie wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu szeroko rozumianej  kosmetyki i kosmetologii.  Chcemy ukazać wielowątkowość kosmetologii jako jednej z dziedzin nauk o zdrowiu zajmującej się szeroko pojmowanym pięknem człowieka. Tematyka szeroko prowadzonego dyskursu oraz wyniki prezentowanych badań będą dotyczyły bardzo różnorodnych i ciekawych tematów bezpośrednio lub pośrednio związanych
z branżą beauty.

Nie braknie doniesień o nowoczesnych technologiach sprzętowych i zabiegowych w kosmetologii, ale także naturalnych sposobach wspomagania zdrowia i urody człowieka. Nieszablonowe rozważania zostaną podjęte także w kontekście psyche, jako nierozłącznego elementu kompleksowego podejścia do człowieka. Rozważania teoretyczne pierwszego dnia konferencji poprzemy praktyką kolejnego dnia.

W drugi dzień konferencji planujemy: pokazy i warsztaty „nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii”,  warsztaty manualnych technik anti-aging i modelujących twarz, warsztat arteterapeutyczny „Stresoodporni”, a także ciekawe  zajęcia w uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej pt. „ Pierwsza pomoc w stanach nagłych w gabinecie kosmetologicznym”. Całość konferencji uświetni wycieczka do Ogrodu Botanicznego UMCS gdzie odbędzie się spacer z przewodnikiem i dyskusja „Flora świata źródłem naturalnych surowców kosmetycznych”

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Dr inż. Małgorzata Gorzel, prof. AWP
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kierownik Katedry Kosmetologii AWP