KPRD przebuduje Rycerską

Ulica Rycerska

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina przebuduje ulicę Rycerską (osiedle Błonie). Zwyciężyło w ogłoszonym przez Zarząd Dróg i Mostów przetargu.


Stanęły do niego trzy firmy. Pruszkowski Strabag zaproponował ponad 399 tysięcy złotych, konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz spółki Altor z Mińska Mazowieckiego – prawie 393 tysiące złotych, a Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina – nieco ponad 398 tysięcy złotych. Urzędnicy przeznaczyli na realizację zamówienia maksymalnie 410 tysięcy złotych. Przetarg udało się zatem rozstrzygnąć za pierwszym podejściem. Zwyciężyło Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina.

„Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert” – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Roboty na ulicy Rycerskiej mają się zakończyć najpóźniej 30 października tego roku. GR