Krasnostawianie przed niełatwym wyborem

To mieszkańcy zdecydują, który ze społecznych wariantów przebiegu kolei dużych prędkości krasnostawski ratusz zarekomenduje spółce Centralny Port Komunikacyjny. W grę wchodzą tory po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Sami krasnostawianie najchętniej widzieliby torowisko poza miastem…

Są dwa warianty społeczne przebiegu kolei dużych prędkości przez Krasnystaw, opracowane przez Instytut Kolejnictwa, na zlecenie samorządu. Jak już informowaliśmy, pierwszy z nich zakłada budowę linii kolejowej nr 54 po wschodniej stronie rzeki Wieprz z włączeniem się w istniejące torowisko, które biegnie wzdłuż Rejowieckiej, następnie pomiędzy Lwowską i Stokową. Drugi wariant wskazuje powstanie torów w bliskim sąsiedztwie projektowanej drogi ekspresowej nr 17, tyle że po jej zachodniej stronie i zakłada brak połączenia z istniejącą linią kolejową nr 69 na terenie miasta.

Oba warianty, choć społeczne, wywołują wiele wątpliwości. Mieszkańcy zachodniej części miasta, którzy do niedawna nie bardzo interesowali się inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie zgadzają się na to, by kolej dużych prędkości była budowana wzdłuż trasy ekspresowej. Wcześniej CPK podkreślał, że przebieg linii kolejowej w bliskim sąsiedztwie S17 jest nierealny, ale Instytut Kolejnictwa pokazał, że taki wariant jest możliwy do realizacji.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk wspominał również o wariancie, przebiegającym wschodnią częścią miasta, ale po estakadzie, co pozwoliłoby uchronić przed wyburzeniem wiele domów i gospodarstw rolnych. O tym, która wersja społeczna przebiegu kolei dużych prędkości zostanie wybrana i przedstawiona CPK, zadecydują jednak konsultacje z mieszkańcami.

Jak informują miejscy urzędnicy, skład zespołu odpowiedzialnego za analizę wyników konsultacji w sprawie poznania opinii mieszkańców na temat propozycji wariantu społecznego przebiegu tras szybkiej kolei przez Krasnystaw, alternatywnych do linii zaprojektowanych przez Centralny Port Komunikacyjny, zostanie powołany zarządzeniem burmistrza określającym również szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia tych konsultacji. Do pracy w zespole zgłosili się m.in. radni, przedstawiciele Komitetu Przeciwników Budowy Torowiska w Ramach Planów CPK na Terenie Powiatu Krasnostawskiego, a dodatkowo burmistrz wyznaczył pracowników ratusza. (s)