Krasnostawska Gala Kultury. Jubileusze w Bibliotece i KDK [GALERIA]

75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 70-lecie Krasnostawskiego Domu Kultury, to dwa jubileusze, które świętowano w ostatni wtorek (21 listopada) w sali widowiskowej KDK. Były odznaczenia państwowe, medale pamiątkowe, dyplomy i tort, a pracownikom obu instytucji burmistrz Robert Kościuk przyznał okolicznościowe nagrody.

Na początku imprezy burmistrz Krasnegostawu podziękował wszystkim, którzy przez siedem dekad kształtowali historię Domu Kultury i Miejskiej Blioteki, a także przyczyniali się do rozkwitu tych instytucji. Głos zabrali również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Grzegorz Figiel, wicedyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Artur Sępoch, reprezentująca posła Krzysztofa Grabczuka Anna Mirzwa, a także dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, szefowie szkół, bibliotek i instytucji kultury z powiatu krasnostawskiego. Podczas uroczystości wicewojewoda wręczył w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali dyrektor MBP Artur Borzęcki i dyrektor KDK Damian Kozyrski. Obaj w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury otrzymali również odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Dyplomy uznania wojewody lubelskiego i nagrody burmistrza Krasnegostawu otrzymali: Maria Bąk, Elżbieta Korczyńska, Irena Kulik, Monika Kulawczuk-Furmanek, Elżbieta Borzęcka, Agnieszka Nawrocka, Piotr Basiński i Beata Hać z Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także: Agnieszka Wolanin, Sylwia Czapla, Wojciech Machejus, Mariusz Banach, Robert Maciejewski, Dominik Kleszko, Stanisław Kliszcz, Monika Maciejewska-Korzeniak, Patrycja Stojańska, Karolina Gołębiowska, Agnieszka Kawęcka, Zenon Frańczak, Ewa Gwarda i Małgorzata Chudzik z KDK. Ponadto zarząd województwa lubelskiego przyznał KDK i MBP wyróżnienia w postaci Medali Pamiątkowych Województwa Lubelskiego.

Pamiątkowe medale i dyplomy dla pracowników prowadzących zajęcia w KDK otrzymali: Monika Pohl, Magdalena Wróbel, Żaneta Poźniak, Ewa Bień-Szpyt, Rafał Szpyt, Edward Kyc i Jan Bortacki. W ten sam sposób uhonorowani zostali emerytowani pracownicy oraz osoby związane z KDK w przeszłości, czyli: Teresa Haratym, Anna Krzyżanowska, Marta Dolepska, Jan Sypetkowski, kapela Uroczysko, zespół +60-80, zespół MadStone, aktorzy No-Name Theatre, Ewa Magdziarz, Jadwiga Nowacka, Alicja Pacyk, Jerzy Parzymies, Hovhannes Aleksanyan, Andrzej Leńczuk, Tadeusz Kiciński i Krystyna Kobylańska. Podobne upominki przygotowane zostały dla emerytowanych pracownic Biblioteki: Lucyny Świecińskiej, Mieczysławy Dajczak i Haliny Kulawczuk.

Wzruszającym akcentem było pożegnanie Zenona Frańczaka, który po 50 latach pracy w KDK przeszedł na emeryturę. Burmistrz Kościuk i sekretarz miasta Krasnystaw Renata Stangryciuk wręczyli mu list gratulacyjny z upominkami.

Uroczystość uświetniły występy chóru, kapel i zespołów: Uroczysko, Top-Art, Biesiada, Srebrzysty Wrzos, +60-80 i Amicus, które działają przy KDK. Z okazji jubileuszu Miejska Biblioteka wydała folder o historii placówki i przygotowała wystawę zdjęć, którą można oglądać w holu KDK. (kg)

 

News will be here