Kultura – otwarcie po modernizacji

W Hańsku uroczyste otwarto Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną po inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie. Przekazanie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej pozwoli na pielęgnowanie dawnych i stworzenie nowych działań w sferze kultury. Odnowione sale GOK i Biblioteki doskonale będą służyć dzieciom i młodzieży, wszystkim mieszkańcom nie tylko gminy, ale całego regionu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski, Marek Kopieniak – wójt gminy Hańsk, Ariel Struski – dyrektor GOK w Hańsku oraz młodzi członkowie Zespołu Obrzędowego z Hańska. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom zaangażowanym w projekt oraz tym, które współpracowały z GOK w czasie remontu, służąc pomocą.

Mieszkańcy gminy oraz goście przeżyli wspaniałe emocje, było coś dla duszy i ciała. Galę otwarcia uświetniły występy artystyczne: Kapeli Hańszczanie oraz Alicji Karpiuk, która wraz z zespołem zaprezentowała największe przeboje Anny Jantar. Na zakończenie wystąpił zespół Defis. Kulminacyjnym punktem wydarzenia był poczęstunek w postaci tortu oraz bogato zastawionego wiejskiego stołu.

Samorząd gminny aplikował o środki zewnętrzne na remont i przebudowę i otrzymał je w ramach programu: „Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poszczególnymi partnerami projektu były: Powiat Włodawski (partner wiodący), Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie oraz Gmina Hańsk. (-)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here