Laptopy dzięki pandemii

W siedzibie starostwa w Krasnymstawie odbyło się przekazanie laptopów, które w ramach programu „Zdalna Szkoła” zostały zakupione dla szkół ponadpodstawowych. Laptopy odebrali dyrektorzy: I LO, II LO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Krasnymstawie, a także ZS w Żółkiewce.

Program „Zdalna Szkoła” został powołany do życia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. W związku z tym, że z powodu epidemii koronawirusa wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte w pierwszej połowie marca, wszelkie działania edukacyjne przybrały formę e-learningu. – Jednak z uwagi na fakt, że nie każdy uczeń dysponuje sprzętem pozwalającym na naukę w tej formie, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło program „Zdalna szkoła” – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski.

W ramach programu na zakup sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla uczniów, przeznaczono kwotę 186 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 1 kwietnia. O pieniądze mogła się ubiegać każda gmina i powiat, składając elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Powiat krasnostawski uzyskał na ten cel grant w wysokości 78 tys. zł, co pozwoliło na zakup 30 nowoczesnych laptopów wraz z odpowiednim oprogramowaniem – dodaje. (k)