Lasy wychodzą do ludzi

Lasy Państwowe stawiają na dialog i otwartość. We wszystkich nadleśnictwach i w regionalnych dyrekcjach uruchomiono stanowisko konsultanta ds. kontaktów społecznych. Osoba taka ma być łącznikiem między leśnikami a społeczeństwem. W Sobiborze już taki konsultant działa.

Lasy Państwowe to wielka wartość dla kraju. – Jesteśmy świadomi tego, że Polki i Polacy stawiają przed nami zdecydowane oczekiwania, by zwiększyć funkcję ochronną naszych lasów. Chcemy wysłuchać tych postulatów i ułatwić kontakt z leśnikami. Dlatego w każdym nadleśnictwie i dyrekcji regionalnej wyznaczamy osoby do kontaktu – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

– Do konsultantów można kierować uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej i propozycje ochrony. Do zadań tych pracowników należy również koordynacja inicjatyw społecznych odnośnie lasów zgłaszanych do nadleśnictwa bądź regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wszelkie inne sprawy, którymi zajmuje się nadleśnictwo bądź regionalna dyrekcja LP, są prowadzone dotychczasowym tokiem. Konsultant nie zastępuje więc sekretariatu i nie jest osobą, która prowadzi infolinię. Konsultantami zostają osoby już zatrudnione Lasach Państwowych. Kontakt z otoczeniem społecznym będzie dla nich dodatkowym zadaniem realizowanym w godzinach pracy nadleśnictwa – tłumaczy Katarzyna Maroszek z Centrum Informacyjnego Lasów Państowych.

Taki konsultant został już wyznaczony w Nadleśnictwie Sobibór. – Warto mieć na uwadze, że ta osoba ma określone zadania i nie może zajmować się rozpatrywaniem wszystkich złożonych przez stronę społeczną uwag czy skarg. Na początku musi zweryfikować, czy temat jest ważny na tyle, by pchnąć go wyżej. Wszelkie zastrzeżenia czy uwagi muszą mieć jakąś podstawę merytoryczną. Nie wystarczy zgłosić np. chęci wstrzymania wycinki, bo tak się komuś podoba – wyjaśnia Andrzej Milaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór.

Równocześnie z wprowadzeniem stanowisk konsultantów w Lasach Państwowych trwają prace prowadzące do realizacji celu, jakim jest zwiększenie roli ochronnej i społecznej lasów. Doszło do zmian organizacyjnych na poziomie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie po raz pierwszy w historii wyodrębniony został pion organizacyjny ds. ochrony zasobów przyrodniczych. Specjalny zespół analizuje we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska propozycje związane z ochroną lasów.

Formułowane są jednolite kryteria, wwdług których wskazane zostaną obszary do potencjalnych wyłączeń z gospodarki. – Leśnictwo skupia szereg interesariuszy, którzy nie zawsze mają świadomość łączących ich współzależności. Przyjmując kierunek na ochronę lasów, nie możemy zapominać o ich roli gospodarczej. Naszym zadaniem jest, by w sposób przemyślany i mądry doprowadzić do tego, by wzrost ochronnej roli lasów odbył się z korzyścią dla wszystkich przedstawicieli strony społecznej – deklaruje Witold Koss. (bm)

 

News will be here