Lato Polonijne UMCS

11 lipca do Lublina przyjedzie grupa około 160 osób z 20 krajów świata, by przez miesiąc uczyć się u nas języka oraz polskiej kultury i historii.
Lato Polonijne to różnorodne kursy języka oraz kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców, które tradycyjnie odbywają się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, każdego roku w lipcu.
Uczestnicy tegorocznej edycji pochodzą głównie z obszaru Unii Europejskiej, ponadto z Azji i Ameryki Południowej.
Będą uczestniczyć w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej. Weźmie w niej udział 50 osób z Białorusi, Bułgarii, Belgii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Rosji, Francji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Kolejnym elementem są warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych, podczas których będą nabywali wiedzę dotyczącą języka polskiego, historii i kultury Polski. Uczestniczyć w nich będzie 60 osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Kazachstanu, Uzbekistanu oraz Gruzji.
Zaś na warsztatach dla animatorów środowisk polonijnych „Wymiary polskości 2016” uczyło się będzie 50 osób z Brazylii, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Czech, Białorusi, Słowenii, Mołdawii, Słowacji, Włoch, Francji.
Ten trzytygodniowy kurs przeznaczony jest zarówno dla osób nie znających języka polskiego, jak i dla tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętnośći w tym zakresie. Oprócz lektoratu języka polskiego, uczestnicy Lata Polonijnego będą mogli wziąć udział w bogatym cyklu wykładów z historii kultury polskiej prowadzonych w języku polskim i angielskim.
Uroczysta inauguracja Lata Polonijnego 2016 odbędzie się 13 lipca br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16).MG