Laury kultury za 2016 rok

Gala Kultury 2017

19 kwietnia podczas uroczystego koncertu w Filharmonii im. H. Wieniawskiego poznaliśmy laureatów 4. edycji nagród kulturalnych Prezydenta Miasta Lublin za miniony rok – szczególnie owocny na tym polu.


Prezydent Krzysztof Żuk, uwzględniwszy rekomendacje Komisji do spraw Nagród, wręczył doroczne laury w trzech kategoriach. Wcześniej, w swym uzasadnieniu, uznał on miniony rok za znakomity okres dla lubelskiej kultury: – Były tu fantastyczne wydarzenia, festiwale, koncerty, spektakle i wystawy. A, co zasługuje na szczególną uwagę, to klimat wynikający z umiejętności współpracy, budowania wspólnych celów, także przekonania, że kultura jest kołem zamachowym rozwoju naszego miasta – podsumował.
Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2016 r. odebrał Jacek Giszczak – poeta, pisarz, kompozytor, tłumacz literatury, kawaler Orderu Sztuki i Literatury Ministerstwa Kultury Republiki Francuskiej za tłumaczenie z francuskiego na język polski licznych powieści, także za otrzymanie prestiżowej nagrody „Literatury na Świecie” i nominację do Nagrody Literackiej Gdynia.
Nagrodę Miasta Lublin za upowszechnianie kultury w 2016 r. otrzymał Lubelski Teatr Tańca przy Centrum Kultury w Lublinie – za organizację jubileuszowej 20. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, podczas której zaprezentowały się najlepsze profesjonalne teatry tańca współczesnego na świecie, w tym Nederlands Dans Theater 2 i Polski Balet Narodowy. To nagroda również za prowadzanie w CK warsztatów i zajęć ruchowych dla osób w każdym wieku. Odebrał ją Ryszard Kalinowski, szef Lubelskiego Teatru Tańca.
Nagrodę Miasta Lublin za całokształt działalności przyjął Henryk Kowalczyk – aktor, reżyser, autor tekstów, pedagog związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury – za powołanie Teatru Scena 6, za bogatą, konsekwentną działalność na rzecz popularyzacji sztuki teatru, poezji i prozy, za koordynację pracy grup nieformalnych w ramach Teatru Małych Form, także Festiwalu Teatrów Niewielkich i Festiwalu Literackiego „Czas Poetów” oraz innych przedsięwzięć.

Pozostali nominowani za 2016 rok

Do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin:
Mateusz Nowak – aktor, szef programowy w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” – za monodram pt. „Od przodu i od tyłu”, prezentowany w Polsce i za granicą. To laureat wielu międzynarodowych festiwali teatralnych. Jego monodram znalazł się w leksykonie pt. „166 monodramów – Przewodnik po teatrze jednego aktora”, również za prezentację spektakli „Żertwa”, „Gdzie jest Nobel”, „Teatralność”.
Orkiestra św. Mikołaja przy ACK „Chatka Żaka” w Lublinie – za wydanie trzynastej płyty pt. „Mody i Kody”. Składa się na nią 11 utworów inspirowanych polską muzyką tradycyjną. Do Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury:
Dom Słów (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN) w Lublinie – za tworzenie projektów uwzględniających rolę słowa w kulturze oraz w życiu społecznym, za Program „Inny Lublin” kierowany do osób wykluczonych: bezrobotnych, chorych ze szpitali, osób starszych z domów opieki społecznej, więźniów, emigrantów, bezdomnych, osób niepełnosprawnych oraz dzieci z patologicznych rodzin, jak również za organizację warsztatów typograficznych.
Tomasz Dostatni – dominikanin, publicysta, autor, animator kultury – za organizację debat prezydenckich „Ponad granicami” w Teatrze Starym w Lublinie oraz Debat Dwóch Ambon w Bazylice Dominikanów w Lublinie.
Inni nominowani do Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności:
Zbigniew Jóźwik – artysta grafik, bibliofil – za Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego, organizację wystaw grafiki i ekslibrisu, za bogaty dorobek artystyczny, m.in. wydanie kilkunastu tek grafiki, zilustrowanie utworów Mickiewicza, Wojtyły, Miłosza, Riabinina, za ponad 50-letnią działalność popularyzatorską w sztuce.
Barbara Oratowska – kierownik i kustosz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie – za organizację wystaw poświęconych wydarzeniom i ludziom okresu represji wojennych i stalinowskich, prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży oraz organizację od 15 lat konkursu recytatorskiego pamięci Grażyny Chrostowskiej.

Z okazji 700-lecia Lublina

…wręczono także nagrody okolicznościowe, które otrzymali: Zdzisław Cieszkowski – prezes chóru uczelnianego KUL, Zofia Jakubowska – instruktor tańca w Centrum Kultury, Renata Kamola – animatorka i producentka wydarzeń kulturalnych, Marta Kurowska – działaczka społeczna i inicjatorka programu Wolontariusz Kultury+, Niezależna Grupa Projektowa Piękno Panie w osobach: Małgorzata Karwicka i Agata Zwierzyńska – skupiająca twórców, artystów i projektantów sztuki użytkowej, Dorota Olejniczek-Klementewicz – edukator w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego, Grzegorz Pecka – dyrygent i kierownik artystyczny chóru KUL, Kamil Stańczak – artysta wizualny i modelarz z UMCS, Grażyna Strużak – animatorka z filii nr 8 MBP im. Łopacińskiego, Waldemar Sulisz – dziennikarz i animator kulinarny, Agnieszka Świstowska-Uszaluk – edukatorka kultury w filii nr 36 MBP w im. Łopacińskiego, Paulina Zarębska-Denysiuk – kuratorka wystaw i kryty sztuki zatrudniona w Zespole Szkół Plastycznych im. Norwida w Lublinie.
Medale 700-lecia miasta, przyznane jako uznanie za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców, odebrali: Barbara Kotowska – Dom Kultury „Czechów” w Lublinie, Teresa Księska-Falger – była prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Leszek Mądzik – założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL, Zygmunt Nasalski – wieloletni dyrektor Muzeum Lubelskiego, Maria Pietrusza-Budzyńska – prezes fundacji Teatroterapia Lubelska, Bogusław Wróblewski – redaktor naczelny kwartalnika „Akcent”.

Medal Prezydenta Lublina otrzymał też Leszek Kańczugowski – za zasługi na rzecz dialogu kultur europejskich z podziękowaniem za organizację projektów artystycznych oraz reprezentowanie i promocję Lublina na arenie międzynarodowej.
W składzie Komisji do spraw Nagród pracowali: prof. Leszek Mądzik (przewodniczący), dr Anna Duda-Gocel, dr Grzegorz Kondrasiuk, Marta Kurowska, Zbigniew Nestorowicz, Karolina Rozwód, Józef Szopiński.
Oprawę muzyczną wieczoru stanowił zespół muzyczny Bartka Węglińskiego. Atrakcją gali w filharmonii były lokalne gwiazdy estrady: zespół Chonabibe, Łukasz Jemioła, Junior Stress i Joanna Zawłocka – to laureaci Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych „Żurawie”, imprezy obchodzącej właśnie 10-lecie istnienia.
Marek Rybołowicz

„Strzały” to nagrody kulturalne,

które przy tej okazji rozdaje lubelski oddział „Gazety Wyborczej”. Za najważniejsze wydarzenie kulturalne 2016 roku jej redakcja uznała premierę spektaklu „Punkt Zero: Łaskawe” (reżyser Janusz Opryński) Teatru Provisorium przy Centrum Kultury. Nagroda od czytelników gazety trafiła do organizatorów Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Nagrodę specjalną redakcja GW przyznała za fakt szczęśliwej przemiany „Teatru w Budowie”, po 40 latach, w Centrum Spotkania Kultur – dziś niezwykle prestiżowe miejsce na artystycznej mapie Polski, które gości dziś największe gwiazdy sceny i estrady muzycznej. Nagrodę odebrał Piotr Franaszek, dyrektor instytucji.