Lepiej dmuchać na zimne

Siedliszcze, jako pierwsza gmina w powiecie chełmskim, ruszyła z zakupem masek ochronnych dla swoich mieszkańców a teraz jako pierwsza bada pracowników urzędu, radnych i sołtysów na obecność koronawirusa.

Na początku epidemii informowaliśmy, że gmina Siedliszcze, jako pierwsza w powiecie chełmskim, postanowiła sfinansować zakup 5 tysięcy maseczek ochronnych dla dorosłych mieszkańców. Dodatkowe maski szyli pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z materiałów przekazanych przez lokalnego przedsiębiorcę. Urząd zamówił też ozonator, żeby w razie potrzeby odkażać pomieszczenia, gdyby wirus dotarł do Siedliszcza. A teraz władze gminy postanowiły profilaktycznie badać mieszkańców na obecność koronawirusa.

– Chodzi o pracowników urzędu, radnych i sołtysów – mówi Hieronim Zonik, burmistrz Siedliszcza. – Pracownicy urzędu mają kontakt z mieszkańcami, którzy przychodzą załatwiać sprawy. Pracownicy mają kontakt z sołtysami, którzy przychodzą z rozliczeniami za wodę, śmieci czy podatki. Spotykamy się z radnymi na komisjach i sesjach. Dlatego w tej grupie osób postanowiliśmy przeprowadzić profilaktycznie badania.

Wykonuje je na zlecenie gminy – i z racji hurtowej ilości po korzystnej cenie – Medica Poland z Siedliszcza. Na wynik badania próbki pobranej z krwi czeka się zaledwie kilkanaście minut. Jak dotąd wszyscy badani mieli wynik negatywny.

Jeżeli szkoła podstawowa w Siedliszczu powróci do stacjonarnego nauczania, również i nauczyciele będą mieli wykonywane testy. (bf)