Liczyli na nagrody, liczyli na pamięć

Emerytowani nauczyciele, którzy w ostatnim czasie przeszli na świadczenia, nie dostali żadnych nagród prezydenta Chełma z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W poprzednich latach – jak sami mówią – takie osoby nigdy nie zostały pominięte. – Nikt nas też nie zaprosił na miejskie obchody Dnia Nauczyciela. Jest nam przykro – mówi jeden z niepracujących już pedagogów.

Od wielu lat każdego roku podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej prezydent miasta przyznawał nagrody pieniężne wybranym nauczycielom, którzy w ostatnim czasie przechodzili na emerytury, a swoją wieloletnią pracą po prostu na nie zasługiwali. Nagradzane osoby odbierały to jako wyjątkowy gest i podziękowanie za wkład w wychowanie kilku pokoleń dzieci i młodzieży.

Emerytowani już nauczyciele mieli nadzieję, że prezydent takie nagrody przyzna również w tym roku. – Są wśród nas osoby, które zasługiwały na wyróżnienie i podziękowania za lata pracy – mówi jedna z byłych już nauczycielek. – Co roku pedagodzy, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę, byli należycie żegnani. Ci ludzie poświęcili swoje życie zawodowe na wychowanie kilku pokoleń dzieci i młodzieży.

Byłam zdziwiona, zresztą moje koleżanki również, gdy dowiedziałam się, że w tym roku nagród dla emerytowanych już nauczycieli nie będzie. Nikt z nas nie dostał też zaproszenia na miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Zrobiło się nam przykro. Na szczęście nie zapomniały o nas macierzyste placówki i mogłyśmy uczestniczyć w uroczystościach organizowanych w szkołach.

Departament Edukacji i Sportu w chełmskim magistracie informuje, że nagrody prezydenta miasta zostały przyznane jedynie czynnym zawodowo pedagogom, zgodnie z regulaminem przyjętym przez radę miasta. Urzędnicy wyjaśniają, że przejście nauczyciela na emeryturę nie jest kryterium, dla którego są przyznawane nagrody. Odchodzący na emeryturę pedagodzy, jak tłumaczą urzędnicy, otrzymali zgodnie z zapisami prawa wszelkie przysługujące im z tego tytułu świadczenia.

Departament zapewnia, że brak przyznania przez prezydenta Chełma dodatkowej „symbolicznej nagrody” dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, nie jest dowodem na deprecjonowanie ich zasług i wykonywanej dotychczas pracy dla oświaty. Urzędnicy zwracają też uwagę, że każda jednostka miała ustalony przydział nagród i organizowała swoje uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyło też środowisko emerytowanych nauczycieli.

Departament Edukacji i Sportu podkreśla również, że spotkanie, podczas które prezydent Chełma wręczył nagrody związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, miało charakter typowo oficjalny i odbyło się w sali konferencyjnej ratusza, z ograniczonymi możliwościami. W spotkaniu udział wzięli nagrodzeni nauczyciele, dyrektorzy jednostek oświatowych jako osoby reprezentujące środowisko nauczycieli oraz radni z komisji oświaty.

Tłumaczenie urzędników nie przekonuje emerytowanych nauczycieli. – Nagrody zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019. Zdecydowana większość z nas wtedy pracowała jeszcze i na pewno spełnialiśmy kryteria, o których mowa jest w regulaminie nagradzania nauczycieli – podkreśla emerytowana już pedagog. (s)