Liderzy trzeciego sektora

Przedstawiciele ponad stu organizacji pozarządowych uczestniczyli w lokalnym święcie trzeciego sektora. Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączone z III Kongresem Organizacji Pozarządowych odbyły się w dniach 9-10 września w Centrum Spotkania Kultur.
– Nie byłoby aktywnego dynamicznego Lublina, wzrostu świadomości mieszkańców, a przede wszystkim tego poziomu standardów współpracy, gdyby nie wasz wysiłek – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Nagrody główne prezydenta miasta odebrali przedstawiciele Akademickiego Związku Sportowego i Caritasu Archidiecezji Lubelskiej.
O tym, że warto doskonalić współpracę, przekonywała Bożena Lisowska, radna sejmiku wojewódzkiego i przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, drugiego z organów fundujących nagrody. – Jesteście państwo ludźmi z pasją. Trzeci sektor nie jest w stanie funkcjonować sam bez wsparcia samorządu i biznesu, co podkreślamy w przydzielaniu nagród i wyróżnień – mówiła.
Miasto wyróżniło sześć organizacji – czterem przyznało wyróżnienia, a dwóm nagrodę główną (za inicjatywę i całokształt). Był to wielki triumf kultury sportu, a zwłaszcza AZS. Klub Środowiskowy został uznany za najlepszą inicjatywę w dziedzinie sportu i turystyki, a jako Lubelski AZS – za najlepszą inicjatywę, jaką było stworzenie i wdrożenie projektów Aktywny Lublin i Aktywny Student. Darmowe zajęcia sportowe dla lublinian i żaków cieszą się ogromną popularnością i zapewne na tym się nie skończy – identyczne projekty zostały wpisane do Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok.
Druga nagroda główna – za całokształt działania – powędrowała do Caritasu Archidiecezji Lubelskiej. – Za wieloletnie budowanie lepszego Lublina – mówił przy wręczaniu nagrody prezydent.

Za krzewienie czynnego uczestnictwa w życiu miasta nagrodę odebrali członkowie fundacji tu obok, na czele z prezeską Martą Kurowską. – Nagroda to dowód, że standardy piesze, nad którymi pracujemy, są niezwykle ważne dla lublinian. Zapraszamy do konsultacji, również na naszą stronę – dziękowała za wyróżnienie prezes. Za wsparcie ludzi w trudnej sytuacji życiowej statuetka z wyróżnieniem powędrowała do Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia. Nagrodę odebrał ojciec Filip Buczyński.
Laureaci otrzymali jednorazowe nagrody finansowe w kwocie 7,5 tys. zł, wyróżnieni po 2,5 tysiąca złotych. „NGOs-y” na trwałe wpisały się w krajobraz i kalendarz życia Lublina. W ramach Forum i Kongresu odbyły się również wybory Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin trzeciej kadencji.
BCH

Nagrody prezydenta miasta otrzymali:

Lubelski Akademicki Związek Sportowy – za pomysł i realizację projektów Aktywny Student i Aktywny Lublin (jako najlepsze inicjatywy) oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej (za całokształt).

Wyróżnienia prezydenta miasta:

Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego w kategorii sport i turystyka, Fundacja tu obok w kategorii demokracja, Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia w kategorii integracja społeczna, Europejska Fundacja Kultury Miejskiej w kategorii kultura i edukacja.
Nagrody specjalne „trzeciego sektora” przyznane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego:
Gmina przyjazna trzeciemu sektorowi: Adamów w powiecie łukowskim
Biznes wspierający trzeci sektor: firma Consultor
Osobowość trzeciego sektora: Maria Król (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – Zamość
Organizacja pozarządowa promująca III sektor – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP)
Najlepsza kampania społeczna 1% dla OPP w województwie lubelskim – Polski Czerwony Krzyż – Lublin
Złote parasole NGO: ZS FLOP, Ewa Mateuszuk, Fundacja Wolności, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZASpisał CH