Lokalne podatki nie wzrosną

Władze miasta Krasnystaw nie planują podwyżek podatków lokalnych w 2021 r. Urząd przypomina też o decyzjach podjętych w związku z pandemią koronawiurusa, a mających pomóc przedsiębiorcom.

O tym, że wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2021 pozostają na poziomie roku bieżącego, czyli bez zmian, poinformował „Nowy Tydzień” Krzysztof Zieliński z Urzędu Miasta Krasnystaw. – Nie planujemy podwyżek podatków na rok 2021 – mówi Zieliński, podkreślając jednocześnie, że obniżenie stawek podatkowych w przyszłym roku nie jest możliwe ani zasadne. – Aktualnie obowiązujące na terenie miasta Krasnystaw stawki są stosunkowo niskie i nie były podnoszone od wielu lat – zaznacza.

Zieliński przypomina, że już 30 kwietnia tego roku rada miasta podjęła kilka uchwał mających ulżyć lokalnym przedsiębiorcom w dobie pandemii koronawirusa. Pierwsza wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużała termin płatności rat podatku od nieruchomości, druga znosiła tzw. opłatę prolongacyjną od ulg naliczonych w spłacie podatków powstałych w okresie epidemii, a trzecia dotyczyła odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19. – Na obecnym etapie nie planujemy wprowadzenia nowych uchwał pomocowych – mówi Zieliński. (k)