Lubelsko-świdniccy rowerzyści połączą siły

Wyjadą z centrum Lublina i Świdnika, żeby spotkać się na „słynnej” już ul. Dworcowej. Później już razem ruszą pod lubelski ratusz. Cały przejazd połączonej Masy Krytycznej będzie można obejrzeć w Internecie.
Pierwszy raz uczestnicy świdnickiej i lubelskiej Masy Krytycznej pojechali wspólnie dwa lata temu. Wówczas rowerzyści spotkali się na granicy obu miast i razem ruszyli na Felin. Jak tłumaczyli, chcieli zwrócić uwagę na budowę bezpiecznego połączenia dla cyklistów między Lublinem i Świdnikiem.
– Dzięki naszej akcji szybciej ruszyły prace w starostwie powiatowym w Świdniku nad przejęciem ul. Dworcowej – mówi Maciej Lubaś, prezes Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów.
Od tamtej pory minęły dwa lata, a prace nad przejęciem Dworcowej trwają nadal. Przedstawiciele powiatu zwracają uwagę na duże skomplikowanie całego procesu, bo część działek pod drogą należało do PKP. W tej chwili w posiadaniu starostwa lub skarbu państwa jest większość ul. Dworcowej. W rękach kolei jest już tylko jedna działka. W tej chwili toczy się procedura jej podziału geodezyjnego. Umożliwi to przekazanie jej na rzecz skarbu państwa.

Długa procedura oznacza również pogarszanie się już i tak bardzo marnego stanu ulicy. Przyszłotygodniowa Masa Krytyczna ma na celu również zwrócenie uwagi na ten problem.
– Czekamy na sfinalizowanie całej sprawy. Cały czas dopingujemy również powiat w jego działaniach – mówi Maciej Lubaś. – Chcemy również przypomnieć, że Świdnik z Lublinem mają unikalny, aglomeracyjny system roweru miejskiego, cały czas nie ma jednak bezpiecznej drogi, która łączyłaby oba miasta.
Rowerzyści tłumaczą także, że nadal będą czynić zabiegi, żeby ul. Dworcowa po przebudowie była bezpieczna dla wszystkich jej użytkowników.
– Zależy nam, żeby tą ulicą mogli się poruszać zarówno rowerzyści, piesi jak i kierowcy samochodów. Żeby wszyscy byli na niej bezpieczni, trzeba będzie zadbać o uspokojenie ruchu na ul. Dworcowej. Ani my, ani zapewne mieszkańcy korzystający z tej drogi nie chcą, żeby stała się połączeniem tranzytowym i miejscem wyścigów – dodaje Maciej Lubaś.
Na połączoną Masę Krytyczną mogą się wybrać wszyscy rowerzyści. Cykliści wyjadą z obu miast 24 czerwca o godz. 18. W Świdniku punktem zbiórki będzie pl. Konstytucji 3 maja, w Lublinie – plac Teatralny. Po spotkaniu na ul. Dworcowej połączona Masa Krytyczna ruszy w kierunku lubelskiego ratusza. W tym miejscu przejazd zostanie zakończony.
Dodatkowo cały przejazd świdnickich i lubelskich rowerzystów zostanie nagrany kamerą. Dzięki temu będzie można go obejrzeć w Internecie. (kal)