Lublin bardziej eko

Kolejne założenia „Kontraktu dla Lublina” przedstawił w czwartek ubiegający się o reelekcję prezydent Krzysztof Żuk. Tym razem dotyczyły one zieleni miejskiej i ekologii.


– Przed nami wyzwania związane z realizacją projektów zarówno na wielką skalę, jak i małych skwerów czy „parków kieszonkowych”. Chcę, by każdy z mieszkańców miał zielone miejsce do wypoczynku w swojej okolicy – powiedział prezydent K. Żuk. Wymienił pięć filarów, które nazwał: „Przyjazny Zalew Zemborzycki”, „Parki i miejsca rekreacji wzdłuż Bystrzycy”, „Jeszcze więcej zieleni w Lublinie”, „Lepsza przestrzeń miejska dla wszystkich”, „Lublin bardziej eko”. Oto najciekawsze, według nas, obietnice:

  • Przywrócenie mieszkańcom zdegradowanego obecnie terenu ośrodka Marina;
  • Budowa polderu przeciwpowodziowego powyżej Zalewu Zemborzyckiego;
  • Zagospodarowanie doliny Bystrzycy na całym jej odcinku;
  • Powstanie trzech nowych parków: parku Nadrzecznego (między ulicami Romera i Janowską), parku Rusałka oraz ogrodu Przyjaźni w rejonie Tatar;
  • Ochrona wąwozów znajdujących się na terenie miasta;
  • Nasadzenia w pasach drogowych (np. przy ul. Poligonowej, Bohaterów Września, Zelwerowicza, Willowej, Poniatowskiego);
  • Budowa, rozbudowa i doposażenie co najmniej 20 placów zabaw;
  • Budowa i zagospodarowanie 24 przestrzeni, w tym parków i skwerów (np. rewaloryzacja Parku Bronowickiego, budowa Parku Bluszczowa, rewitalizacja błoni pod Zamkiem);
  • Walka ze smogiem. Co najmniej milion złotych rocznie ma trafić na wymianę pieców, co w ciągu pięciu lat ma pozwolić na wymianę około tysiąca pieców.

Listy kandydatów KWW Krzysztof Żuk do rady miasta:

Okręg nr 1: Bronowice, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa
1. Maja Zaborowska, 2. Marcin Nowak, 3. Zbigniew Jurkowski, 4. Elżbieta Bolibok, 5. Maria Ryss, 6. Ewa Wilczek, 7. Krzysztof Żelazowski

Okręg nr 2: Konstantynów, Rury, Szerokie, Węglin Północny, Za Cukrownią
1. Stanisław Kieroński, 2. Monika Orzechowska, 3. Marceli Niezgoda, 4. Monika Kwiatkowska, 5. Józef Kaźmierczak, 6. Marcin Gutek, 7. Lidia Kasprzak-Chachaj

Okręg nr 3 : Czuby Południowe, Czuby Północne, Węglin Południowy
1. Jarosław Pakuła, 2. Dariusz Sadowski, 3. Jan Madejek, 4. Anna Ryfka, 5. Arkadiusz Szczepański, 6. Marzena Doroszuk-Maj, 7. Anna Glijer

Okręg nr 4: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin
1. Michał Krawczyk, 2. Mariusz Banach, 3. Jadwiga Mach, 4. Celina Stasiak, 5. Krystyna Walicka, 6. Marcin Bubicz, 7. Grzegorz Lubaś

Okręg nr 5: Felin, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary
1. Krzysztof Żuk, 2. Marta Wcisło, 3. Bartosz Margul, 4. Adam Osiński, 5. Zbigniew Targoński, 6. Mieczysław Stasiak, 7. Grażyna Łukasiak, 8. Magdalena Kamińska

Okręg nr 6: Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Wrotków, Zemborzyce
1. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, 2. Leszek Daniewski, 3. Marek Kołodziejczyk, 4. Elżbieta Dados, 5. Piotr Choduń, 6. Aleksandra Krzyżanowska, 7. Waldemar Zyglewski