Jak magazynować ciepło i chłód

Dariusz Zieliński, student Politechniki Lubelskiej został 7 lutego br. laureatem VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Razem z czterema innymi twórcami nagrodzonych rozwiązań pojedzie do Genewy na 45. Międzynarodową Wystawę Wynalazków.

Ponadto weźmie udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.
Konkurs „Student-Wynalazca” organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Najwięcej wynalazków, bo aż 13, zgłosili studenci z Politechniki Lubelskiej. Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród głównych, 8 wyróżnień i 7 nagród specjalnych.
Jednym z laureatów został Dariusz Zieliński, student PL. Jest on współtwórcą wynalazku pt. „Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym”. Rozwiązanie ma na celu wydłużenie całkowitego zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym oraz osiągnięcie korzyści finansowych poprzez odzysk energii w trakcie hamowania i utrzymywania zdalnej prędkości podczas zjazdów z wzniesień. Wynalazek może częściowo zastąpić akumulatory elektrochemiczne, co może skutkować wydłużeniem czasu eksploatacji.
W siedmiu edycjach konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską zgłoszono 529 rozwiązań. Na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie jego laureaci zdobyli aż 11 złotych, 11 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.MG