Miasto dołożyło do śmieci

Ponad 19 tysięcy ton śmieci z Chełma w 2015 roku trafiło na wysypisko śmieci. Funkcjonowanie całego systemu gospodarki odpadami kosztowało miasto ponad 10 mln zł. Magistrat dopłacił z budżetu niemalże 2,7 mln zł.

 

Urzędnicy podsumowali gospodarkę odpadami komunalnymi w 2015 roku. Liczby dają wiele do myślenia. Na koniec grudnia minionego roku deklarację złożyło 50 676 mieszkańców. Wynika z tego, że blisko 13 tysięcy nie płaci za wywóz śmieci.
W 2015 roku śmieci odbierano z 5 706 posesji i 668 nieruchomości niezamieszkałych. W 613 miejscach odpady były zbierane niezgodnie z przyjętym przez chełmskich radnych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Co ciekawe, przez cały rok Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które wywoziło śmieci, rozdało właścicielom domów jednorodzinnych aż 58 560 worków do selektywnej zbiórki odpadów. Poza tym 258 wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wyposażyło w pojemniki do zbiórki frakcji suchej i szkła. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na ul. Bieławin, trafiło ponad 18 tys. ton śmieci.
Na wysypisko śmieci i do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu wywieziono w sumie ponad 19,2 tys. ton nieczystości, o 400 ton mniej, niż w 2014 roku. System funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 roku kosztował miasto 10 095 182 zł, z czego blisko 9,4 mln zł wydano na odbiór, transport i przetwarzanie śmieci. Powstałe przed blisko trzema laty Biuro Gospodarki Odpadami pochłonęło 544 tys. zł. Pieniądze zostały wydane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Koszt działania systemu przewyższył przychody, jakie z tytułu tzw. podatku śmieciowego wpłynęły do budżetu miasta. Chełmianie za wywóz śmieci wpłacili 7 422 578 zł. Z budżetu urzędnicy dołożyli 2 672 604 zł. Zaległości, jakie mają do uregulowania mieszkańcy, wyniosły 324 167 zł.
– Jest spora różnica między liczbą mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji, a danymi z Urzędu Stanu Cywilnego – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Z każdym miesiącem ona topnieje, nasi pracownicy, tam gdzie jest podejrzenie, że deklaracja nie zgadza się ze stanem faktycznym, wzywają mieszkańców do dokonania korekty. Nie brakuje też osób, które same zgłaszają się i dopisują do deklaracji kolejnych członków rodzin. Robimy, co możemy, by system był jak najbardziej szczelny.
Od 1 stycznia br. chełmianie za wywóz śmieci płacą więcej, niż dotychczas. Za odpady segregowane 11 zł miesięcznie od osoby, za niesegregowane – 17 zł. Mimo to urzędnicy obawiają się, że miasto w dalszym ciągu będzie dopłacało do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. By tak nie było, wszyscy mieszkańcy, czyli około 63 tys. osób widniejących w Biurze Ewidencji Ludności USC w Chełmie, musieliby regularnie płacić podatek śmieciowy. (ptr)