Miasto: dopłaćcie do żłobków

W gminnej bibliotece z siedzibą w Strachosławiu jest kolekcja artykułów z „Nowego Tygodnia” dotycząca gminy Kamień, z której ponoć mieszkańcy od lat chętnie korzystają. To jedna z ciekawostek przekazanych na sesji Rady Gminy Kamień, na której radni zgodzili się m.in. partycypować w kosztach pobytu maluchów z gminy Kamień w chełmskich żłobkach i na przedłużenie dzierżawy działki z wieżą przekaźnikową GMS Plus.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu z siedzibą w Strachosławiu za 2022 rok było jednym z kilku tego typu dokumentów przyjętych na ostatniej sesji Rady Gminy Kamień. Urszula Jawornicka, kierownik tej placówki, poinformowała, że większość czytelników to osoby dorosłe, a nie dzieci i młodzież. Dużą popularnością wśród czytelników cieszą się książki historyczne, dotyczące II wojny światowej, Kresów Wschodnich, Wołynia. Kierownik Jawornicka zdradziła też ciekawostkę odnośnie „Nowego Tygodnia”, który przez gminną bibliotekę od lat jest prenumerowany. W placówce tej od lat wycinane są z naszego tygodnika artykuły dotyczące gminy Kamień, a następnie wklejane do specjalnej teczki, służącej mieszkańcom.

– Informacje z tygodnika wykorzystywane są przez mieszkańców, na przykład przez studentów, którzy piszą prace na różne tematy – mówiła kierownik Jawornicka.

Kierownik gminnej biblioteki zapowiedziała, że w tym roku po 40 latach pracy przechodzi na emeryturę.

Radni przyjęli też sprawozdanie za 2022 r. z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kamień”. Wynikało z niego m.in., że świadczenia rodzinne wypłacono 229 rodzinom na kwotę 1,5 mln zł, a świadczenia wychowawcze na 745 dzieci pochłonęły 1,5 mln zł.

Radni zgodzili się partycypować w kosztach pobytu dzieci z gminy Kamień w chełmskich żłobkach.

– Prezydent Chełma wystąpił o to zarówno do naszej gminy, jak i innych gmin z powiatu chełmskiego – tłumaczył Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Na spotkaniu z przedstawicielami ratusza ustaliliśmy, że będziemy ponosić osiemdziesiąt procent kosztów, które miasto ponosi za pobyt dzieci z gminy Kamień. Każdy szuka oszczędności. I tak długo o to do nas nie występowali. Przypominam, że płacimy też za pobyt dzieci z naszej gminy w chełmskich przedszkolach.

Zgoda radnych posłuży do zawarcia porozumienia w tej sprawie z miastem Chełm. Wiadomo, że spośród gmin powiatu chełmskiego do miejskich żłobków uczęszcza najwięcej dzieci z gminy Chełm – 24 (z gminy Kamień czworo).

Kolejna udzielona przez gminnych radnych zgoda dotyczyła przedłużenia o następne 5 lat dzierżawy działki w Kamieniu, na której stoi wieża przekaźnikowa sieci GSM Plus. Firma ta systematycznie wnioskuje do gminy o zakup tej nieruchomości. Na razie jednak w grę wchodzi dzierżawa. Czynsz dzierżawny wynosi 1700 euro miesięcznie, a do tego podatek VAT, tj. około 1000 zł miesięcznie.

Wójt Stocki poinformował radnych o trwającym remoncie dachu świetlicy wiejskiej w Pławanicach, budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Kolonii Kamień i podpisaniu umowy dotyczącej 101 tys. zł dofinansowania na przebudowę gminnych szlaków rowerowych wraz z przebudową infrastruktury nad zalewem w Natalinie. To ostatnie zadanie możliwe było dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemi Chełmskiej”, a obejmuje ono m.in. budowę budynku sanitarno-gospodarczego przy kąpielisku w Natalinie. Powstaną tam toalety dla plażowiczów, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ten zakłada też dwa witacze przy wjeździe do gminy Kamień. Jedna z podjętych przez radnych uchwał dotyczy też ustanowienia nad zalewem w Natalinie sezonu kąpielowego od 24 czerwca do 20 sierpnia br.

Wójt Stocki poinformował na sesji o tym, że wyłoniono wykonawcę usług równiarką. To firma z gminy Dorohusk, która właśnie rozpoczyna pracę w tym zakresie. Oprócz tego, rozstrzygnięto przetarg na dostawę kruszywa, które też wkrótce trafi na gminne drogi.

Podczas sesji radni przyjęli zmiany budżetowe, a jedna z nich dotyczyła przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na budowę gminnego PSZOK-u. To zadanie możliwe dzięki 1,8 mln zł pozyskanej dotacji. Gmina ogłosiła już przetarg na to zadanie, a firmy mogą składać swoje oferty do 19 maja. Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma być gotowy w listopadzie br. (mo)