Miasto oszczędzi na radach nadzorczych

Nie 2000 zł, ale ok. 700 zł zarobią przewodniczący rad nadzorczych chełmskich spółek. Zmniejszy się też uposażenie wszystkich członków tych rad. W ten sposób władze miasta chcą zaoszczędzić ok. 500 tys. zł rocznie. – Zaczynamy oszczędzanie – ogłosił w połowie ubiegłego tygodnia prezydent Chełma Jakub Banaszek.

W czwartek, 3 listopada, prezydent Chełma Jakub Banaszek przyznał, że w trudnych czasach, wobec drogiej energii, inflacji itp. miasto szuka oszczędności, uwzględniając postulat, by „oszczędzanie zacząć od siebie”.

– W związku z polityką oszczędnościową, którą w obecnej sytuacji jako miasto jesteśmy zmuszeni realizować, podjąłem decyzję o obniżeniu uposażeń członkom rad nadzorczych chełmskich spółek komunalnych – ogłosił prezydent Chełma i zapowiedział, że decyzja ta będzie skutkowała oszczędnościami wynoszącymi ponad 500 tys. zł rocznie

Na naszą prośbę Damian Zieliński z Urzędu Miasta Chełm, doprecyzował, o ile zmniejszone zostanie uposażenie członków rad nadzorczych spółek.

– Nastąpiło zmniejszenie współczynnika, na podstawie którego wyliczane są zarobki członków rad, średnio od 20 do 40 procent w poszczególnych spółkach – informuje D. Zieliński. Np. w przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej łączne roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą ponad 110 tys. zł, a w przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej mowa o zaoszczędzeniu niemal 80 tys. zł.

– Obniżka dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych w chełmskich spółkach komunalnych, z wyjątkiem spółki Chełmski Klub Sportowy, gdzie od samego początku współczynniki były ustawowo najniższe – mówi Zieliński. Np. w Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego przewodniczący rady nadzorczej przed obniżką zarabiał ponad 2 tys. zł miesięcznie, natomiast obecnie ta kwota opiewa na nieco ponad 700 zł.

– Podobną stawkę pobierać będą przewodniczący rad nadzorczych w Chełmskim Parku Wodnym czy Chełmskich Liniach Autobusowych – dowiadujemy się. Urząd miasta zapewnia, że członkowie rad nadzorczych nie oprotestowali decyzji prezydenta. (kg)