Mieszkańcy powiatu z sercem

Dobiega końca 10. edycja Szlachetnej Paczki w powiecie włodawskim. W tym roku do pomocy zgłoszono 68 osób lub rodzin potrzebujących wsparcia. Po analizie wniosków wolontariusze Szlachetnej Paczki udzielili pomocy w 31 przypadkach.

W dniach 9-11 grudnia, czyli tzw. Weekend Cudów Szlachetnej Paczki, darczyńcy przywozili paczki dla konkretnych wybranych wcześniej na podstawie opisów rodzin i przekazywali je wolontariuszom. Kolejny rok funkcję magazynu pełniła sala konferencyjna Urzędu Miejskiego we Włodawie. Pomoc w zakresie transportu zapewniły firmy i tradycyjnie już Ochotnicze Straże Pożarne z Włodawy, Orchówka, Różanki, a dodatkowo awaryjnie w związku z panującą śnieżycą także OSP w Wołoskowoli w gminie Stary Brus.

– Warunki zimowe w tym roku znacznie utrudniły nam funkcjonowanie – mówi Elżbieta Bartosiak, lider Szlachetnej Paczki Rejonu Włodawa – ale dzięki dużemu wsparciu logistycznemu daliśmy radę i wszystkie paczki trafiły do rodzin. Szczególne podziękowania należą się wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w przedszkolach, szkołach, instytucjach, służbach mundurowych (ZK, Straż Pożarna, PSG w Dołhobrodach i PSG we Włodawie) czy działając prywatnie samodzielnie lub z innymi osobami włączyli się solidarnie w szlachetne pomaganie.

Przyznam, że w tym roku miałam olbrzymie obawy czy dla każdej zakwalifikowanej przez wolontariuszy do pomocy rodziny uda znaleźć się darczyńców, którzy spełnią chociaż trzy kluczowe jej potrzeby. Jest kryzys, inflacja a u nas na wschodzie ludzie żyją skromnie. W ostatnie trzy dni przed Weekendem Cudów wciąż kilka rodzin oczekiwało w systemie jeszcze na pomoc. Jako wolontariusze uruchomiliśmy wszystkie możliwe kontakty i tym samym powstał łańcuch serc ludzi dobrej woli. Dopiero w sobotę mogliśmy poczuć ulgę, widząc paczki w magazynie i tym samym wiedząc, że każda zakwalifikowana przez nas rodzina otrzyma wsparcie w ramach Szlachetnej Paczki.

Podziękowania należą się także tym, którzy wsparli działania wolontariuszy. Dziękujemy za ciepłe posiłki zorganizowane przez starostę Andrzeja Romańczuka, który sprawował patronat honorowy nad akcją, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie, Zakład Karny i Bistro Jagę oraz pieczywo i słodkości przekazane na nasze stoły przez lokalne firmy H.P.U. SLAWEX Janusz Sławiński, FPH Siemiak oraz Ufo-Buffo. Zaplecze organizacyjno-administracyjne akcji jak co roku zapewnili partnerzy akcji: burmistrz Włodawy, wójt gminy Włodawa, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki dziękują wszystkim darczyńcom, dobroczyńcom i ludziom dobrej woli za włączenie się w pomoc potrzebującym rodzinom i każdy gest dobrej woli, dzięki któremu w powiecie włodawskim po raz dziesiąty mógł odbyć się magiczny Weekend Cudów. (pk)