Miliony już na koncie

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński podpisał umowę z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Włodawy”. Dzięki temu do Włodawy trafi rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów złotych.

– Dofinansowanie to efekt wieloletniej pracy całego zespołu przygotowującego najważniejszy projekt ostatnich lat w naszym mieście. Dzięki temu długo oczekiwana rewitalizacja Włodawy staje się faktem. W najbliższym czasie ogłosimy pierwsze przetargi, aby wyłonić wykonawców. Realizacja projektu potrwa dwa lata – mówi burmistrz Wiesław Muszyński.

Projekt włodawskiego ratusza przygotowany we współpracy ze starostwem został bardzo wysoko oceniony i po otrzymaniu 96 punktów został zakwalifikowany do dofinansowania przekraczającego 14 mln zł.

Zakłada pełną metamorfozę włodawskiego rynku, utworzenie Miejskiego Centrum Monitoringu, rewitalizację parku przy cerkwi, a dopełnieniem będzie przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej, którą przeprowadzi partner projektu – Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Zdegradowany budynek otrzyma nowe funkcje. Powstanie tam Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym a wsparciem zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne. (b)