Miliony zostaną na papierze? Miasto powtórzy przetarg

Na przebudowę wiaduktu, głównych ulic miasta i uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasto otrzymało 200 mln zł, ale nie będzie łatwo wyłonić wykonawcę tej największej w dziejach miasta inwestycji. STRABAG wycenił ją aż na 429 mln zł, a druga z ofert przetargowych opiewa na 248 mln zł. Na dołożenie takiej sumy miasta raczej nie stać.

„Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” ma być najdroższą inwestycją w historii miasta, na którą ratusz dostał prawie 200 mln zł dotacji z „Polskiego Ładu”. Zakłada m.in. przebudowę wiaduktu oraz ulic Włodawskiej, Zawadówka, Hrubieszowskiej, Ceramicznej, Lubelskiej, Szpitalnej, alei Armii Krajowej, alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W ramach planowanego przedsięwzięcia w Chełmie przebudowanych ma być ok. 9,3 km dróg wojewódzkich i ok. 2,2 km dróg powiatowych oraz infrastruktura techniczna i drogowa, tj. kanalizacja deszczowa, wodna i sanitarna. Pod koniec sierpnia br. ratusz ogłosił przetarg na to zadanie. Termin składania ofert minął. Było ich dwie, ale niestety obie przekraczają 200 mln zł, które ratusz miał na to przedsięwzięcie. Co gorsze, są ogromne rozbieżności cenowe – oferta spółki STRABAG opiewa na 429 680 858,38 zł, a warszawskiej spółki SARINŻ na 248 669 510,50 zł. Miasto analizuje oferty.

– Wiele wskazuje na to, że przetarg zostanie powtórzony – informuje chełmski ratusz. (mo)