Młoda szkoła z sukcesami

Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Zemborzyc będą w najbliższą niedzielę 5 czerwca świętować jubileusz dziesięciolecia działalności Zespołu Szkół nr 8 w nowym gmachu.

 

– Możemy się pochwalić, że Zespół Szkół nr 8 jest placówką niezwykłą na oświatowej mapie Lublina. Nie tylko lokalizacja, ale także wysoki standard dydaktyczno-wychowawczy sprawiają, że kolejne pokolenia uczniów mogą w pełni korzystać z najwyższej jakości procesu edukacyjnego. Już niemal dziesięć lat minęło od momentu, gdy w murach zabrzmiał pierwszy dzwonek, który zapowiadał czasy sukcesów w wielu dziedzinach naszego życia szkolnego – mówi Małgorzata Bielecka, wicedyrektor szkoły.
Mimo tak krótkiego okresu istnienia szkoła może się poszczycić wieloma sukcesami.
– Możemy pochwalić się wysokimi wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W 2014 roku nasi uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego wśród szkół publicznych z języka polskiego i przyrody. W tym samym roku mieliśmy najwyższy wynik ze sprawdzianu wśród szkół publicznych, a w 2010 drugi wynik z egzaminu gimnazjalnego wśród szkół publicznych z języka polskiego – wylicza wicedyrektor szkoły.
Uczniowie szkoły często reprezentują też Lublin w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet na arenie międzynarodowej.
– Mamy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych ortograficznych i przyrodniczych. Ponadto tytuł laureata uzyskali uczniowie w wielu innych konkursach. Wymienię tu chociażby Międzynarodowy Konkurs na recenzję Filmową poświęcony pamięci Irka Siwińskiego czy Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum osiągnęli również tytuły laureatów oraz finalistów ogólnopolskich konkursów tematycznych – Mitologiczny, Z poprawną polszczyzną na co dzień, Z ortografią na co dzień. Są również laureatami ogólnopolskich konkursów literackich, plastycznych, profilaktycznych i wielu innych – podkreśla Małgorzata Bielecka.
Szkoła od wielu lat przystępuje też do wielu programów ogólnopolskich, jak chociażby Szkoła równych szans, SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery, Projekt z Klasą, Szkoła z klasą, WF z klasą, Szkoła w ruchu, Mistrzowie kodowania, Archipelag Skarbów – 2013, Kampanii profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysł i Szkoła bez przemocy oraz programów profilaktycznych: Spójrz inaczej i Trening zastępowania agresji.
– Nasi uczniowie i nauczyciele przystąpili również do programów międzynarodowych w ramach Socratesa Comeniusa oraz eTwinning. Nie możemy tu też pomiąć naszych osiągnięć sportowych, ponieważ nasza szkoła organizuje cykliczne zawody sportowe – dodaje wicedyrektor szkoły.
Uroczystości 10-lecia rozpoczną się o godz. 13 w niedzielę 5 czerwca na terenie szkoły przy ulicy Krężnickiej 156 i będą połączone z festynem rodzinnym.
MJ