Mniej dochodów, więcej wydatków

Dochody na poziomie 91 823 854 zł, wydatki – 102 996 532 zł, a deficyt ponad 11 mln zł. Burmistrz Krasnegostawu przygotował projekt budżetu miasta na 2023 roku. Inwestycje mają pochłonąć 35 mln zł. W przyszłym roku urzędnicy zamierzają m.in. kupić służbowy samochód, na który planują wydać 180 000 zł.

Zgodnie z przepisami wszystkie samorządy, w terminie do 15 listopada, są zobligowane do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na kolejny rok, celem wydania opinii. Burmistrz Krasnegostawu, Robert Kościuk, dokument już przygotował, przesłał go również miejskim radnym.

Dochody miasta są planowane na poziomie 91 823 854 zł, z czego 67 424 104 to bieżące, a 24 399 750 zł – majątkowe. Wydatki z kolei zostały ustalone na kwotę 102 996 532 zł, z czego około 35 mln zł burmistrz zamierza przeznaczyć na inwestycje. Oświata w 2023 roku ma pochłonąć prawie 25 mln zł. Najwięcej pieniędzy miasto wyda na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 – 5,3 mln zł.

W przyszłym roku miasto zaplanowało kilkanaście zadań inwestycyjnych. Na budowę ronda na skrzyżowaniu krajowej „siedemnastki” i drogi wojewódzkiej nr 812 zamierza wydać 234 472 zł. Głównym inwestorem tego przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. W projekcie budżetu znalazły się też: przebudowa ul. Makowej – 2 760 000 zł, przebudowa i rozbudowa ul. Gołębiej – 2 345 000 zł, ul. Polnej – 2 361 000 zł, ul. Rybiej i Kołowrót – 3 120 000 zł, ul. Kickiego – 1 568 000 zł, czy ul. Kwiatowej na odcinku ponad 1,2 km – 4 005 450 zł. Z innych inwestycji miasto planuje również wykonać przedsięwzięcia, na jakie dostało pieniądze z Polskiego Ładu, m.in. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – ok. 8 mln zł, przebudowa infrastruktury edukacyjnej ok. 1,4 mln zł. W przyszłym roku będzie również realizowana przebudowa pływalni i budowa sali sportów walki na terenie MOSiR.

Burmistrz w 2023 roku zaplanował też zakup samochodu służbowego do urzędu miasta. Na ten cel w budżecie zapisał 180 000 zł. Na zakup gruntów na mienie gminne i odszkodowania za tereny przejęte pod projektowane drogi. Na przyszły rok przewidziano również inwestycje w miejskie spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego. W PGK – 884 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i wykorzystanie OZE na potrzeby spółki, a w KRAS-EKO – 182 667 zł na dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim. (s)