Mniej etatów w miejskich spółkach

W siedmiu chełmskich spółkach komunalnych pracuje ponad 730 osób. To aż o 130 mniej, niż na koniec 2018 roku. Najwięcej, bo aż 320 zatrudnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które z 1 stycznia ubiegłego roku połączyło się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami. Najmniej natomiast, bo zaledwie osiem, pracuje w Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. W aż pięciu spółkach w minionym roku nastąpił spadek zatrudnienia.

Przeanalizowaliśmy zatrudnienie w miejskich spółkach. Dane zostały udostępnione w przygotowanym przez prezydenta Jakuba Banaszka raporcie o stanie miasta za 2020 rok. Na 31 grudnia 2020 roku wszystkie chełmskie spółki komunalne zatrudniały w sumie 733 osoby. Porównaliśmy je z informacjami, jakie znaleźliśmy w raportach za 2018 i 2019 roku. Dla porównania w 2019 roku w miejskich spółkach pracowało prawie 780 osób, a w 2018 – ponad 860.

Najwięcej pracowników zatrudnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na koniec ubiegłego roku w spółce tej pracowało aż 320 osób. W grudniu 2019 r. MPGK zatrudniało 252 osoby, zaś w 2018 r. – 289. Ubiegłoroczny wzrost zatrudnienia był spowodowany przede wszystkim połączeniem spółki z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, którego wszyscy pracownicy, 63 osoby, przeszli do MPGK.

Drugą co do wielkości miejską spółką, jeśli chodzi o zatrudnienie, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w którym na 31 grudnia 2020 r. pracowało 175 osób. W analogicznym okresie 2019 r. spółka dawała pracę 189 osobom, a w 2018 roku – 206.

W 2020 roku zmniejszyło się zatrudnienie w Chełmskich Liniach Autobusowych. Ubyło dwie osoby ze stanowisk administracyjnych, również dwie w dziale techniczne utrzymanie obiektów oraz czterech kierowców. Na koniec roku spółka dawała pracę 93 osobom na 90 etatach. Co ciekawe, stan zatrudnienia na 31 grudnia 2018 r. wynosił 115 etatów.

Zmniejszeniu uległa też, w związku z optymalizacją zatrudnienia, liczba pracowników w Przedsiębiorstwie Usług Mieszkaniowych. Z końcem 2019 roku w spółce było 60 etatów, a na 31 grudnia minionego roku – 52. Dla porównania w 2018 roku w PUM pracowało aż 75 osób.

Zatrudnienie spadło też w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich. Spółka na koniec 2019 roku zatrudniała 46 osób. Ta liczba uległa zmianie w minionym roku. Ilość pracowników zmniejszyła się do 39. Tyle samo osób w Chełmskim Parku Wodnym pracowało na dzień 31 grudnia 2018 r.

Spore zmiany w zatrudnieniu nastąpiły również w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W spółce na 31 grudnia 2020 r. pracowało 46 osób. Rok wcześniej było ich 60, a dwa lata – 71.

Nie zmienia się natomiast stan zatrudnienia w najmniejszej miejskiej spółce, Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Pracuje w niej 8 osób. W 2019 roku spółka dodatkowo zatrudniała dwóch pracowników na umowach cywilno-prawnych. (s)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here