Mówili o koronie, o stanie wyjątkowym i przygotowaniu do zimy

(29 listopada) Jesienne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczyło głównie przygotowań do zimy, ale nie brakło i tematu covid-19 oraz sytuacji na granicy. Obradom przewodniczył starosta włodawski – Andrzej Romańczuk.

Jako pierwszą omówiono sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu włodawskiego związaną z COVD-19. Mariusz Januszko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że sytuacja jest w miarę stabilna, choć wahnięcia dotyczące liczby osób zarażonych są czasem spore. Wg zapewnień inspektora około połowa chorych to dzieci, dlatego też implikuje to pracę wielu oddziałów szkolnych. – Na dziś są trzy ogniska epidemiologiczne w powiecie – dodał M. Januszko. Przy okazji inspektor wspomniał, że jest duże zainteresowanie i zagrożenie nową mutacją – Omikronem. Dlatego m.in. wszystkie osoby przybywające z Afryki są monitorowane.

Z kolei Teresa Szpilewicz – dyrektor SPZOZ we Włodawie uzupełniała informacje Sanepidu, podając dane. W październiku wykonano 355 testów PCR oraz 1058 antygenowych (tzw. szybkich). Ponadto w listopadzie zaszczepiono 632 osoby (przy 450 w październiku). Natomiast od początku szczepień (od końca grudnia 2020 r.) zaszczepiono we włodawskim szpitalu 12374 osoby. Dyrektor dodała, że w szpitalu jest 20 łóżek covidowych, w pełni zajętych. Ponadto jest dużo zajętych łóżek niecovidowych – przez pacjentów przywożonych z ościennych szpitali. – Odwieszony 15 listopada oddział pediatryczny przeciętnie ma na stanie 5 dzieci, łóżek na tym oddziale jest 20. Co przykre to fakt, że mamy obecnie aż 25 pacjentów „pod tlenem”, w tym 12 covidowych, a reszta to chorzy na inne dolegliwości – mówiła dyrektor.

O działaniach służb, inspekcji i straży w zakresie przygotowania, zapobiegania oraz ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w okresie zimowym mówił jako pierwszy Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Paweł Basaj. Komendant PSP zwrócił uwagę na zadania straży. Straż będzie oczywiście pomagać w tych wszystkich miejscach, które są trudno dostępne dla mieszkańców i służb. Zapewnił także, że PSP dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. Na podstawie ostatnich zdarzeń pożarowych w Różance i Włodawie, komendant zaapelował o organizację stałych tymczasowych miejsc zakwaterowania dla pogorzelców. Z kolei komendant policji – nadkom. Norbert Romanek dodał, że policja koncentruje się przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa drogowego oraz ewentualnego zabezpieczenia mienia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń. Ma też na uwadze stały monitoring miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne czy też narażone na wychłodzenie organizmu.

Zespół zapoznał się z oceną przygotowania służb drogowych do okresu zimowego. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Łopacki – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, który przedstawił procedury związane z postępowaniem w przypadkach obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów czy też niskich temperatur. W tym sezonie zimowym drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie (co oznacza m.in., że czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8-10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość). Przygotowano wiele ton mieszanki w trzech punktach: Włodawie, Wyrykach i Urszulinie. Dyrektor stwierdził, że wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte i umowy z wykonawcami zostały podpisane. Każda jednostka ma przygotowane swoje trasy. Podobnie przygotowany do sezonu zimowego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich we Włodawie, który ma podpisane wszystkie umowy z wykonawcami na 3 lata. ZDW ma zgromadzoną odpowiednią ilość materiału do posypywania: 800 ton mieszanki (plus 1200 ton zamówionych) z przygotowaniem na drogi wojewódzkie. Kierownik Sławomir Poniewozik dodał, że jego firma będzie odśnieżała i posypywała piaskiem ścieżki pieszo-rowerowe przy drogach wojewódzkich w powiecie.

Komendant Placówki SG we Włodawie – mjr Jarosław Budzyński poinformował o zagrożeniu nielegalną migracją oraz planowanych obostrzeniach w związku końcem obowiązywania stanu wyjątkowego. Jego zdaniem większych zmian po 2 grudnia nie będzie, choć ustawa będzie dopiero procedowana na dniach i szczegółów nie zna. Na włodawskim odcinku granicy skutecznych przekroczeń granicy praktycznie nie ma, sytuacja jest ciągle jednak napięta i próby przekroczeń są na porządku dziennym i nocnym. – Po naszej stronie nie będzie płotu wzdłuż Bugu, ale będzie rozłożona tzw. concertina. Ponadto zostanie w najbliższym czasie wybudowany drewniany most na Włodawce przy ujściu do granicznej rzeki. Pozwoli to m.in. żołnierzom na swobodny dostęp do pasa granicznego. Komendant podziękował także mieszkańcom za oddolne inicjatywy, które zmierzają do pomocy żołnierzom w ich trudnej służbie na granicy.

Kończąc starosta A. Romańczuk postawił zadania kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży. W związku z okresem zimowym, polecił m.in. dokonać przeglądu właściwych procedur reagowania na wypadek gwałtownego ataku zimy; przeprowadzić analizę stanu gotowości w służbach, inspekcjach i strażach powiatowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych. Poprosił także wszystkie służby zaangażowane w sprawę przygotowania do zimy, jak również te dotyczące trudnej sytuacji na granicy oraz pandemii, by ze sobą jak najściślej współpracowały, szczególnie w kwestii wymiany potrzebnych informacji. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here