Muzeum Wołyńskie krok bliżej. Szacowany koszt to 300 mln zł

Muzeum na powstać przy ul. Hrubieszowskiej 102, na terenie odkupionym od Exbud-Wschód, gdzie za zaborów mieściły się carskie koszary, po wojnie składnica wojskowa, a dziś w jednym z budynków mieści się Zespół Szkół Społecznych

W Chełmie powstanie nowa instytucja kultury. Przy ul. Hrubieszowskiej 102, na terenie byłych carskich koszar i składnicy wojskowej, do 2027 roku ma powstać Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji podjęli chełmscy radni.

W lipcu 2020 r., na dwa dni przed wyborami prezydenta RP, wicepremier Jacek Sasin oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek ogłosili powstanie Instytutu Prawdy i Pojednania oraz Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej im. Lecha Kaczyńskiego, upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej. Tłumaczono wtedy, że ta inicjatywa ma uczynić z Chełma centrum pamięci historycznej o polskich Kresach i o ofiarach polskich Kresów. Politycy podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu tej instytucji przy pomniku Piety Wołyńskiej, znajdującym się na chełmskim osiedlu Dyrekcja.

W listopadzie ubiegłego roku Chełm zawarł z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie udzielenia miastu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu należącej do spółki Exbud-Wschód nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 102 (za zaborów koszary carskie, a po wojnie składnica wojskowa) z przeznaczeniem na siedzibę wspomnianego muzeum; później radni zgodzili się, aby przeznaczyć 980 tys. zł na wkład własny do zakupu tej nieruchomości.

Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Chełm pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Przedmiotem działalności muzeum, jak czytamy w dokumencie, będzie gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie upamiętnienia wydarzeń związanych z Rzezią Wołyńską oraz upowszechnianie wiedzy o tych wydarzeniach. Siedzibą instytucji będzie budynek przy ul. Hrubieszowskiej 102 oraz przynależne do niego działki przy ulicy Hrubieszowskiej 102 i przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki.

Jeszcze na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, która odbyła się przed sesją radny Stanisław Mościcki (KR „Polska 2050”) zauważył, że poza tym, że muzeum ma powstać w ciągu 5 lat, radni nie znają szczegółów tego przedsięwzięcia.

– Czytając projekt tej uchwały mogę powiedzieć „wiem, że nic nie wiem”. Jako historyk oczywiście jestem „na tak”; muzeum jest potrzebne; pomordowanym na Wołyniu należy się pamięć i należy ją kultywować, ale jako radny mam wiele wątpliwości. Jaki jest stan nieruchomości, jakie są przewidywane nakłady na uruchomienie tego muzeum, jaki będzie harmonogram jego realizacji? (…) Wiemy, że siedzibą ma być Chełm i że będzie to jednostka samorządowa. Czy możemy liczyć na dotację na prowadzenie tej instytucji z budżetu państwa? – pytał radny Mościcki.

Radny Dariusz Grabczuk (KR KO) chciał wiedzieć, kto sfinansuje remont budynku, a potem będzie odpowiedzialny za jego utrzymanie, bo jak zauważył będą to na pewno duże koszty.

Odpowiedzi radnym udzielił prezydent Jakub Banaszek.

– Uśmiecham się pod nosem, bo idą wybory i aktywność, liczba pytań i interpelacji wzrasta, ale chyba taki jest cykl i chyba trzeba się do tego przygotować – zaczął. – To nie jest temat nowy. Kiedy podejmowaliście państwo decyzję, że miasto wystąpi o dotację celową z rezerwy prezesa rady ministrów na zakup nieruchomości, dyskusja na ten temat już się odbyła. Mówiłem wtedy, że po nabyciu nieruchomości i sformalizowaniu wszystkich kwestii prawnych, będziemy zobligowani do utworzenia samorządowej instytucji, po to, aby móc wystąpić o współprowadzenie jej z ministerstwem. Po stronie miasta – też to publicznie mówiłem – leży kwestia tej pierwszej formalizacji, ale również przygotowanie koncepcji i pierwszego etapu, jakim jest dokumentacja techniczna. Cała reszta to są środki rządu. Dziś przy wzroście cen materiałów trzeba liczyć, że mogą być to koszty rzędu 250-300 mln zł – tłumaczył prezydent.

  1. Banaszek zaznaczył również, że „muzeum wołyńskie” będzie projektem o ogólnopolskim, a być może także międzynarodowym charakterze.

– To ważny temat i myślę, że dojrzeliśmy do tego, aby o tym mówić głośno i doprowadzić do pojednania (…). Kiedy pan prezydent Zełenski był w Chełmie wręczyłem mu list z informacją o naszym projekcie; wie o nim też Ambasada Ukraińska. Minister Kultury, w swoich oficjalnych materiałach, już rok temu zamieścił informację, że w Chełmie powstanie nowa instytucja współprowadzona właśnie przez ministerstwo. Kolejnym etapem będzie wpisanie tego zadania w wieloletnią prognozę finansową budżetu państwa. Nakłady będą znaczne, dziś nie jesteśmy w stanie ich dokładnie oszacować, ponieważ jest to budynek zabytkowy – mówił prezydent. Później przypomniał jeszcze, że jeśli miasto odstąpiłoby od powołania muzeum, musiałoby zwrócić dotację, którą otrzymało na zakup budynku.

Co ze szkołą społeczną?

Już na sesji przy okazji głosowania uchwały o powołaniu muzeum radny Mariusz Kowalczuk (KR „Chełmianie”) pytał, o to, co stanie się z niepubliczną szkołą i przedszkolem, które mają swoją siedzibę przy Hrubieszowskiej 102, w budynku, gdzie ma powstać muzeum. O to samo na komisji oświaty pytał wcześniej radny Grabczuk, ale odpowiedź nie padła.

Sabina Bałut, dyrektor z Departamentu Nieruchomości UM Chełm wyjaśniła, że placówce już w styczniu br. wypowiedziana została umowa najmu, a szkoła będzie musiała opuścić budynek do końca czerwca 2024 r.

Radny Kowalczuk zauważył, że w praktyce może to oznaczać likwidację szkoły.

– Pan radny pyta o placówkę, która jest niepubliczną więc kwestia likwidacji czy wygaszania nie należy do naszej decyzji, jednak jeśli będzie taka możliwość, postaramy się pomóc placówce. Jest jeszcze rok czasu – zapewniła wiceprezydent Dorota Cieślik.

Ostatecznie w głosowaniu radni poparli uchwałę w sprawie utworzenia muzeum jednogłośnie przy jednym wstrzymującym się głosie radnego Ryszarda Dżamana (KR „Chełmianie”). (w)