Na Wiejską uszczknęli z hali

Ulica Wiejska, jedna z najdłuższych w Świdniku, dotąd pozostawała gruntowa

Pięć firm zgłosiło się do ogłoszonego przez świdnicki magistrat przetargu na budowę ulicy Wiejskiej. Wszystkie oferty okazały się zbyt drogie, jednak   świdniccy radni zgodzili się na dołożenie brakujących 2 mln zł. Wykonawcą inwestycje będzie najprawdopodobniej STRABAG, a koszt to przeszło 10 mln zł.

W grudniu ub. r. Urząd Miasta Świdnik ogłosił przetarg na budowę ul. Wiejskiej. Przypomnijmy, że było to drugie postępowanie, pierwsze unieważniono z powodów formalnych. Tym razem chęć przyjęcia zlecenia wyraziło pięć firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, proponując cenę ok. 10,6 mln zł, STRABAG z Pruszkowa – 10,3 mln zł, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina – 12,1 mln zł, konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp z o.o. z Sandomierza – 11,4 mln zł i WOD-BUD z Kraśnika – niespełna 11,8 mln zł.

Zaproponowane oferty przekraczają zaplanowany budżet (ten określono na kwotę 8,4 mln zł), ale urząd miasta doszedł do wniosku, że zamiast unieważniać postępowanie, lepiej dołożyć, by prace mogły rozpocząć się jak najszybciej. Z tego powodu na czwartek, 12 stycznia, zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Świdnik, podczas której radni zgodzili się na stosowne zmiany w budżecie.

Jak wyjaśniał Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika pieniądze na ul. Wiejską zostały przesunięte z zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju, czyli hali sportowej, która ma powstać we wschodniej części miasta. Jeszcze zanim doszło do głosowania radny Robert Syryjczyk (klub KO) pytał o to, dlaczego w przetargu na budowę Wiejskiej nie wystartował Pegimek,

– Nie widzę wśród ofert naszej miejskiej spółki. Ostatnio dużo do niej dokładaliśmy mówiąc, że będzie wykonywała prace drogowe i będzie w stanie samodzielnie wykonywać takie inwestycje. Dlaczego pan prezes nie wystąpił z ofertą? Być może byłoby taniej – zastanawiał się radny.

W odpowiedzi usłyszał, że Pegimek ma ograniczone moce przerobowe i choć na skalę Świdnika jest dużą spółką, to w porównaniu ze STRABAGIEM, z którym miasto najpewniej podpisze umowę na Wiejską, czy nawet KPRD Lublin jest niewielka, a poza tym ma inne zadania.

Ulica Wiejska zostanie wybudowana w pełnej infrastrukturze. Projekt zakłada m. in. budowę asfaltowej jezdni o szerokości ok. 5 m, chodników (szer. ok. 2 m), ciągu pieszorowerowego, zjazdów na posesje oraz przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej (kanalizacji deszczowej, budowę sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, kanały technologicznego i ulicznego oświetlenia). Prace obejmą też wycinkę drzew, zakrzaczeń i usunięcie infrastruktury kolidującej z nową drogą. Asfaltowa nawierzchnia pojawi się na odcinku liczącym ok. 1,2 km, poczynając od działek nr 237/12 i 245 do ul. Gospodarczej, następnie na odcinku od ul. Gospodarczej do Wyszyńskiego, od Wyszyńskiego do skrzyżowania z Barwną i Tęczową, a stąd do al. Solidarności.

Lwia cześć środków na to zadanie (8 mln zł) to dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. (w)

News will be here