Najsolidniejsi docenieni

Zarząd Powiatu we Włodawie postanowił docenić najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu. Żeby jeszcze bardziej zmotywować ich do nauki, przyznał dziewięciorgu uczniom stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie.


Uchwała w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat włodawski dotyczy następujących wychowanków: Patrycja Bielecka, Aleksandra Katarzyna Bobruk, Jakub Chudzik, Wiktoria Daciuk, Agata Filipek, Bartłomiej Holaczuk, Kamil Małachowicz, Piotr Przybylski, Małgorzata Zarczuk.

Stypendia zostały przyznane na okres od września 2022 r. do czerwca 2022 r., z wyjątkiem przyszłorocznych maturzystów (ci otrzymają je do końca kwietnia 2022 r.). (-)