Nasi ósmoklasiści – średniacy

Prawie siedmiuset chełmskich ósmoklasistów z miejskich szkół poznało wyniki egzaminów podsumowujących podstawówkę. Z matematyki jest lepiej niż przed rokiem, a z języków polskiego i angielskiego trochę gorzej, ale chełmskie szkoły oscylują wokół średniej ogólnopolskiej i lubelskiej. Dyrektorzy podstawówek mówią, że mogło być lepiej. Perełką była jedna z uczennic SP nr 1, która zdobyła sto procent z każdego z egzaminów.

Pod koniec maja br. do egzaminu podsumowującego podstawówkę przystąpiło 661 ósmoklasistów z ośmiu podstawówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Chełm, a do tego trzeba jeszcze dodać uczniów szkół niepublicznych. Wyniki egzaminów są ważne, bo choć nie da się go „oblać” zależy od nich, do jakich szkół średnich dostaną się uczniowie w trwającej rekrutacji.

Przypominamy, że w tym roku w związku z nieudaną reformą edukacji do egzaminu podchodziły dzieci urodzone w 2007 r. oraz w pierwszej połowie 2008 r., czyli sto pięćdziesiąt procent zwykłej liczebności rocznika (podobnie będzie za rok). Do tego tegoroczni absolwenci podstawówek w Chełmie (ale też tych w powiecie chełmskim) mają utrudnione zadanie, bo w naszym mieście podwyższono progi punktowe, jakie należy osiągnąć, aby dostać się do liceum lub technikum.

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty swoje wyniki poznali w piątek, 1 lipca. Zarówno oni, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy poszczególnych szkół czekali na nie z niecierpliwością. Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej, a każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Wyniki chełmskich ósmoklasistów są bardzo zbliżone do średniej ogólnopolskiej, która wynosi: j. polski – 60 proc., matematyka – 57 proc., j. angielski – 67 proc.

Średnie wyniki procentowe dla województwa lubelskiego są podobne: język polski – 62 proc. (w ubiegłym roku 61 proc.); matematyka – 58 proc. (w ubiegłym roku 47 proc.); język angielski – 67 proc. (w ubiegłym roku 63 proc.). I najważniejsze – średnie wyniki dla szkół, których organem prowadzącym jest miasto Chełm wynoszą: język polski – 61,57 proc. (w ubiegłym roku 64 proc.); matematyka – 55,48 proc. (w ubiegłym roku 49 proc.); język angielski – 67,82 proc. (w ubiegłym roku 70 proc.). Oznacza to, że w tym roku zdecydowanie lepiej wypadła matematyka, którą zaraz po egzaminach ósmoklasiści oceniali jako łatwiejszą niż w latach poprzednich. Z kolei w przypadku języka polskiego i angielskiego ogólna średnia jest trochę gorsza niż przed rokiem.

Andrzej Kosiniec, porównując tegoroczne wyniki z tymi sprzed roku, mówi, że w przypadku „Szóstki” jest „ciut lepiej” (z dwóch przedmiotów egzaminacyjnych wyższa średnia).

– Zawsze jednak te wyniki mogą być wyższe – mówi dyrektor Kosiniec. – Za to rewelacyjnie poszedł egzamin uczniom klasy dwujęzycznej. Jesteśmy z nich dumni i jest to dowód na to, że warto klasę o tym profilu kontynuować.

Zadowoleni z wyników egzaminu są w SP nr 5, gdzie polepszyli w porównaniu z rokiem ubiegłym średnie procentowe ze wszystkich trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Mocno w górę w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami poszły też średnie z trzech przedmiotów w SP nr 1 w Chełmie.

– Wyniki są lepsze niż rok temu, z czego jesteśmy zadowoleni, ale oczywiście zawsze może być jeszcze lepiej – mówi Grażyna Cetera, dyrektor SP nr 1 w Chełmie. – Na uwagę zasługuje fakt, że jedna z naszych uczennic zdobyła sto procent ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Trzech uczniów zdobyło po sto procent z matematyki, a dwóch sto procent z angielskiego.

W SP nr 4 w Chełmie też cieszą się z dwóch „setek” z matematyki, ale ogólnie wyniki określają jako średnie.

– Trzeba pracować jeszcze ciężej – mówi Monika Wakoń wicedyrektor SP nr 4 w Chełmie. – Analizujemy wyniki i w przypadku niektórych uczniów mogłyby być one lepsze, jednak epidemia odcisnęła swoje piętno, a w naszej szkole jedna trzecia zdających ósmoklasistów miała opinie z poradni. (mo)

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w placówkach publicznych, których organem prowadzącym jest miasto Chełm:

SP nr 1: j. polski – 64,28 proc., matematyka – 62,10 proc., j. angielski – 68,64 proc.; (w ubiegłym roku: polski – 62 proc., matematyka – 40 proc., j. angielski – 59 proc.)

SP nr 2: j. polski – 52,41 proc., matematyka – 45,51 proc., j. angielski – 61,71, j. niemiecki – 24,5 proc. (w ubiegłym roku j. polski – 62 proc., matematyka – 40 proc., j. angielski – 59 proc.)

ZSP nr 3: j. polski – 61,22 proc., matematyka – 58,48 proc., j. angielski – 68,87 proc., j. niemiecki – 29 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 62 proc., matematyka – 44 proc., j. angielski – 68 proc.)

SP nr 4: j. polski – 57,16 proc., matematyka – 50 proc., j. angielski – 67,04 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 64 proc., matematyka – 53 proc., j. angielski – 78 proc.)

SP nr 5: j. polski – 70,26 proc., matematyka – 65,43 proc., j. angielski – 78,41 proc., j. ros. – 98 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 68 proc., matematyka – 52 proc., j. angielski – 77 proc.)

SP nr 6: j. polski – 63,61 proc., matematyka – 55,64 proc., j. angielski – 68,22 proc.; j. niemiecki – 19 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 60 proc., matematyka – 51 proc., j. angielski – 70 proc.)

SP nr 7: j. polski – 58 proc., matematyka – 53 proc., j. angielski – 64 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 61 proc., matematyka – 45 proc., j. angielski – 65 proc.)

SP nr 8: j. polski – 65,62 proc., matematyka – 53,73 proc., j. angielski – 65,65 proc. (w ubiegłym roku: j. polski – 69 proc., matematyka – 49 proc., j. angielski – 73 proc.)

W SP nr 2 – dwie osoby zdawały język niemiecki; w SP nr 3 – jedna osoba zdawała język niemiecki; w SP nr 5 – jedna osoba zdawała język rosyjski; w SP nr 6 – dwie osoby zdawały język niemiecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here