Nawiązywał kontakty i świetnie się bawił

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński wziął udział w wyjeździe do Gruzji zorganizowanym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W trakcie wizyty rozmawiano o możliwościach współpracy w zakresie rozwoju turystyki. Wyjazd był bardzo owocny, o czym włodarz Miasta Trzech Kultur przekonywał w swoich mediach społecznościowych.

Od 3 do 8 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” odwiedzili gruziński region Guria. Celem wizyty była ocena odwiedzanych miejsc i obiektów pod kątem możliwości dostarczania doświadczeń turystycznych oraz potencjału tworzenia produktów turystycznych. Delegacja odwiedziła obiekty na szlakach kulturowych i przyrodniczych, wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne, obiekty agroturystyczne i ekoturystyczne. Wizyta była częścią realizowanego przez Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” projektu pt. „Guria – CELEBRATE LIFE.

Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria” współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. – Miasto Włodawa bierze udział w tym świetnym projekcie, którego efektem jest i będzie nawiązanie partnerskich relacji z miastami Regionu Guria. W ramach wizyty odwiedziliśmy m in. miasta Ozurgeti, Czokhatauri i Lanchkhuti. Z tym ostatnim nawiążemy bliższą relację, wstępnie rozmawiałem o tym z burmistrzem Aleksandem Sarishvilim.

Spotkaliśmy się również z władzami regionu Guria, Gubernatorem Giorgi Urushadze – mówi Wiesław Muszyński, który jest członkiem Zarządu SSERB. Oprócz niego stronę polską podczas wyjazdu reprezentowali również: Galina Grabarczuk dyrektor Biura Euroregionu Bug, Marta Majewska burmistrz Hrubieszowa oraz Ewelina Dolińska z Urzędu Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Zdjęcia i filmy z podróży po Gruzji burmistrza można oglądać m.in. na jego mediach społecznościowych. (bm)