Nie został radnym, będzie wiceburmistrzem

Mirosław Kość w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Rejowiec

Po raz pierwszy w historii Rejowiec będzie miał wiceburmistrza. Dotychczas Tadeusz Górski, który rządzi gminą od kilku kadencji, robił to bez zastępcy.

Co się stało, że teraz zdecydował się powołać wiceburmistrza?

– Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Czasami nie ma mnie w urzędzie, a trzeba podjąć jakieś decyzji i wydać dyspozycje, więc zastępca jest potrzebny. Nie mówiąc o jakichś zdarzeniach nagłych czy losowych, związanych np. ze zdrowiem. Dzięki stanowisku wiceburmistrza gmina unika wówczas powoływania komisarza – mówi T. Górski.

Stanowisko zastępcy nie jest niczym nowym w chełmskich samorządach. Wiceburmistrza od lat ma gmina Siedliszcze, zastępców powołują coraz częściej także wójtowie gmin.

Funkcję swojego zastępcy – a niektórzy mówią także, że i następcy – T. Górski powierzył Mirosławowi Kościowi. Kość od dawna blisko współpracował z burmistrzem. W poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miasta. Mówiło się, że jest „naturalnym” kandydatem na burmistrza, gdyby na start nie zdecydowałby się T. Górski. Kość próbował uzyskać mandat radnego z komitety Rejowiec 2024, ale przegrał w swoim okręgu z Karoliną Kusiak, która startowała z komitetu przeciwnika burmistrza – Sebastiana Brzyszko.

W nowej Radzie Miasta funkcję przewodniczącej sprawuje Ewa Nowak. Wiceprzewodniczącymi zostali ponownie Jolanta Popek i Jerzy Kieliszek. Na drugim posiedzeniu radni ustalali wysokość wynagrodzenia burmistrza i diety. T. Górski zarabiać będzie 19 470 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 10250 zł, dodatek funkcyjny – 3150 zł, dodatek specjalny – 4020 zł i dodatek za wieloletnią pracę – 2050 zł).

Miesięczny ryczałt Przewodniczącego Rady ustalono w wysokości 2100 zł. Wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych otrzymają po 1600 a pozostali radni po 1400 zł. Ryczałty radnych będą obniżane o 20 proc. za nieobecność podczas sesji i 10 proc. za nieobecność na komisjach. (bf)

News will be here