Niepełnosprawne dzieci dostaną wymarzoną szkołę

Na początku tego tygodnia przedstawiciele rządu na czele z ministrem Przemysławem Czarnkiem przekazali władzom Lublina symboliczny czek z dotacją na ponad 64 mln zł

Niepełnosprawne dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 z ul. Bronowickiej i jej filii przy ul. Krochmalnej (obiekt po SP nr 17) od wielu lat czekają na siedzibę na miarę XXI wieku. Dzięki rządowej dotacji taka w końcu powstanie…

Nowy, a przede wszystkim nowoczesny i w pełni dostosowany do szczególnych wymagań uczęszczających do SPS nr 26 w Lublinie uczniów gmach ma zostać wybudowany do 2027 roku na miejskiej działce przy ul. Hanki Ordonówny. Całość inwestycji szacowana jest na ok. 80 mln zł, z czego ponad 64 mln zł ma pochodzić z dotacji przekazanej Lublinowi z budżetu państwa. Lubelski Ratusz właśnie otrzymał potwierdzenie przyznania tych środków.

– To będzie największa inwestycja edukacyjna z rządowych pieniędzy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o całą Polskę – mówił wręczając symboliczny czek Przemysław Czarnek. Minister Edukacji i Nauki.

W uroczystości wzięli udział poza ministrem Czarnkiem także: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, Radni Rady Miasta Lublin, Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty, Alicja Dudak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 oraz rodzice uczniów szkoły.

Radości z uzyskanego od rządu wsparcia nie kryła zwłaszcza kierująca szkołą Alicja Dudak. – Miasto ma już opracowany program funkcjonalno-użytkowy nowej placówki. Zakłada on m.in. wybudowanie sali gimnastycznej i dwóch mniejszych sal do zajęć sportowych, nowoczesnego traktu żywieniowego, ale także gabinetów specjalistycznych oraz doposażenie pracowni. Dzięki temu nie tylko poprawią się warunki nie tylko do nauki dzieci, ale także do rozwijania ich uzdolnień i talentów – mówiła dyrektorka SPS nr 26.

Przedstawiciele władz miasta zapewnili, że jeszcze w tym roku zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa, a w przyszłym roku w terenie ruszą już na jej podstawie prace budowlane przy wyczekiwanym przez społeczność szkoły obiekcie.

Na chwilę obecną brak jest z kolei wiążących decyzji w zakresie dalszego wykorzystania obiektów zajmowanych dziś przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26. Bardzo możliwe, że gmach przy ul. Krochmalnej 29 stanie się nową, docelową siedzibą dla VII LO funkcjonującego dziś przy ul. Farbiarskiej. Szkoła ta po przeniesieniu do jej budynków Zespołu Przedszkolnego nr 2 ma problem ze zbyt ciasnym lokalem. Z kolei przy ul. Bronowickiej 21 może powstać np. przedszkole lub przedszkole specjalne. Radny Stanisław Brzozowski apelował już jakiś czas temu o umieszczenie tam Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, a jeszcze inną rozważaną przez miasto opcją jest stworzenie tam mieszkań interwencyjnych dla ludzi ze spektrum autyzmu.

Marek Kościuk

News will be here