Nowe podatki w Rudzie-Hucie

Rada gminy Ruda-Huta ustaliła nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Wszystkie (poza jednym) wzrosły.

Na ostatniej sesji rada gminy przyjęła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2022 rok. Oto one: od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m kw. powierzchni (dotychczas było 0,63 zł), pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,96 zł od 1 ha powierzchni (dotychczas – 3,77 zł), pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m kw. (było 0,21 zł).

Od powierzchni: niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,49 od 1 m kw. (było 2,37 zł), od budynków mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m kw. (było 0,7 zł), budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,14 zł od 1 m kw. (było 18,23 zł), budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m kw. (było 11,62 zł), budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 3,98 zł od 1 m kw. (było 3,79 zł), pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,77 zł od 1 m kw. (było 4,54 zł).

Nowe i też większe będą w przyszłym roku stawki podatków od środków transportowych. Te ustalono na: podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 611 zł (było 582 zł), powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 725 zł (było 690 zł), powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 914 zł (było 870 zł).

Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1007 zł (tu podatek mniejszy, było 1054 zł), od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 716 zł (było 682 zł), od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca – 903 zł (było 860 zł), równej lub większej niż 22 miejsca – 1978 zł (było 1884 zł). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here