Nowy dyrektor Dziennego Domu Senior+ we Włodawie

Andrzej Wróbel z Uhruska został dyrektorem Dziennego Domu Senior+ przy ul. Sztabowej we Włodawie. Jako jedyny przystąpił od konkursu. Ma przed sobą ogrom pracy związanej z organizacją tego Domu, który powstaje w powiatowym Centrum Usług Społecznych od zera.

Nowy dyrektor jako jedyny złożył dokumenty i spełnił wszystkie prawem wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się także wiedzą oraz doświadczeniem w pracy w tego typu placówce w Chełmie. Kandydat na to stanowisko musiał posiadać wykształcenie wyższe i wykazać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Andrzej Wróbel pracę zacznie w poniedziałek, 9 stycznia.

Dzienny Dom Pomocy SENIOR+ podejmować będzie działalność terapeutyczną dla ok. 30 uczestników. Jednostka będzie świadczyła całodzienne usługi opiekuńcze, wspomagające oraz będzie proponowała aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. (pk)