Nowy przewodniczący dopiero w kwietniu

Jednak nie na ostatniej sesji, 30 marca, lecz dopiero na następnej – zapewne w kwietniu – powołany zostanie nowy przewodniczący Rady Gminy Włodawa.

W związku z objęciem 11 kwietnia stanowiska wizytatora dotychczasowy przewodniczący Janusz Korneluk nie może być dalej radnym. Zabrania tego przepis dotyczący korpusu służby cywilnej. Według naszych ustaleń J. Korneluk mógł złożyć mandat przed sesją zwołaną na 30 marca i wtedy byłoby po sprawie, bo rada miałaby już swojego przewodniczącego. Jednak w takim przypadku J. Korneluk nie wziąłby uposażenia za cały miesiąc, lecz tylko do dnia zrzeczenia się mandatu radnego.

Oczywiście prawdą jest też, że mógł złożyć mandat dopiero np. 10 kwietnia i wówczas wziąłby jeszcze część diety za kwiecień, ale tego nie zrobił. Jak powiedział na sesji 30 marca: – W dniu 31 marca złożę mandat radnego, zaś od 11 kwietnia obejmę stanowisko wizytatora. Jednak niech dyrektorzy szkół naszej gminy się nie martwią, nie bo nie będą ich kontrolował. Będę miał „pod sobą” 37 innych palcówek oświatowych.

Dodał jednocześnie, że rozmawiał ze służbami wojewody i według ich wstępnej opinii wybory uzupełniające się jednak odbędą. Zapewne jeszcze przed wakacjami.

Zatem dopiero na zapewne kwietniowej sesji RG we Włodawie znajdzie się punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji z mandatu radnego gminy przez obecnego przewodniczącego rady i jednocześnie wybór jego następcy na to stanowisko. Rozmowy już zapewne trwają. (pk)