O dofinansowaniu zdecydowało losowanie

O tym, kto otrzyma dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych w gminie Izbica, zdecydowało losowanie. Wszystko przez spore zainteresowanie tematem.

Decyzję o tym, że dopiero w wyniku losowania zostanie ustalone, kto otrzyma dofinansowanie na kolektory, wykorzystujące energię słoneczną do podgrzania wody, podjął wójt Izbicy Jerzy Lewczuk. – W projekcie może wziąć udział ok. 400 lokalizacji, zaś zweryfikowanych pozytywnie było aż 528 wniosków – informuje Piotr Cichosz, sekretarz gminy Izbica. Informacja o dacie, godzinie i miejscu losowaniu zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Izbica, aby każdy zainteresowany mógł osobiście wziąć w nim udział. Losowanie przeprowadziła powołana przez wójta komisja, w skład, której oprócz pracowników urzędu gminy wszedł Andrzej Buła – sołtys Tarzymiech I, jednocześnie marszałek sołtysów z gminy Izbica.

– W urnie umieszczono 528 kart, które zawierały liczbę porządkową, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres planowanej inwestycji. Komisja wylosowała 400 kart, z których sporządzona została lista osób zakwalifikowanych do projektu. Na podstawie pozostałych 128 kart sporządzona została lista rezerwowa – opisuje Cichosz. Komisja po wyjęciu każdej karty z urny odczytywała dane w niej zawarte mieszkańcom, którzy byli obecni podczas losowania. Wójt Lewczuk podkreśla, że w związku koniecznością zweryfikowania listy chętnych poprzez ograniczenie liczby lokalizacji montażu kolektorów, najbardziej sprawiedliwe będzie publiczne losowanie, zorganizowane w sposób obiektywny, tak aby nikt nie mógł zarzucić jakiegoś ustawiania czy manipulacji. Warto w tym miejscu dodać, że kilku pracownikom urzędu gminy oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych nie dopisało szczęście w losowaniu i znaleźli się na liście rezerwowej. (kg)

News will be here