O pieniądze miasto pomartwi się później

Lubelski Ratusz wybrał projektantów nowego stadionu żużlowego w rejonie ul. Krochmalnej i Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży przy ul. Kunickiego. Dokumentację projektowo-kosztorysową pierwszego z obiektów opracuje, za 7 mln 442 tys. zł, konsorcjum spółek Kavoo Invest z Poznania i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions z Wrocławia, a drugiego, za prawie 4,2 mln zł, firma Sound&Space z Poznania.

Stadion jednym z priorytetów

O dopuszczenie do udziału w postępowaniu na opracowanie dokumentacji nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego ubiegało się trzech wykonawców. Dwóch z nich nie spełniło warunków udziału w postępowaniu i ich wnioski odrzucono. Do złożenia oferty wstępnej zaproszono więc jednego wykonawcę – konsorcjum Kavoo Invest i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions, które w pierwszych dniach lipca złożyło ofertę wstępną. Została ona przyjęta przez komisję przetargową, a jak podkreśla miasto, jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe w projektowaniu stadionów sportowych (Kavoo Invest to ta sama pracownia, która na zlecenie miasta w 2019 roku przygotowała dokumentację modernizacji stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich, która jeszcze nim została skończona, okazała się nieaktualna, bo miasto zdecydowało o budowie nowego stadionu żużlowego przy ul. Krochmalnej – przyp. aut.).

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektu, który ma stanąć w dolinie Bystrzycy wraz z kosztorysami inwestorskimi. Zgodnie z wytycznymi stadion ma pomieścić od 17 do 20 tysięcy miejsc. Będzie w pełni zadaszony i przeznaczony nie tylko dla żużlowców, ale również na mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, zawody lekkoatletyczne, a także koncerty i inne wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Nowy budynek ma spełniać normy i wymagania sportowych federacji krajowych i międzynarodowych, stawianych dla organizowania zawodów najwyższej rangi.

Na opracowanie dokumentacji konsorcjum będzie miało 18 miesięcy, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2024 roku miasto będzie posiadało kompletny projekt i aktualną wycenę nowego stadionu – zgodnie z bardzo wstępnymi szacunkami sprzed kilkunastu miesięcy było to ok. 200 mln zł. Tak kosztowna inwestycja, zwłaszcza w obecnych trudnych i niepewnych czasach budzi wśród lublinian wiele kontrowersji, ale kibice żużla i władze miasta nie mają wątpliwości, że jest ona niezbędna.

– Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego zgodnie z wielokrotnymi deklaracjami, pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Jak miasto zamierza sfinansować tak gigantyczną inwestycję, którą chce zrealizować do końca 2026 roku, na co wskazuje termin powierzenia konsorcjum Kavoo Invest i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi.

– Brane są pod uwagę różne możliwe scenariusze finansowania realizacji inwestycji poprzez pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu, czy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja dotycząca ostatecznego modelu finansowania budowy zapadnie na późniejszym etapie, po opracowaniu projektów obiektu – informuje miasto na swojej stronie internetowej.

Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży równie istotne

W ubiegłym tygodniu miasto wybrało również wykonawcę dokumentacji projektowej Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży, które ma powstać w miejscu dawnego Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego.

– Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży to inwestycja, która stworzy nowoczesną przestrzeń dla młodych mieszkańców miasta, teatru dla dzieci i biblioteki miejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym etapem dla kompleksowej przemiany budynku przy ul. Kunickiego, która ma przywrócić znaczenie i potencjał tego miejsca – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

Po przebudowie obiektu stanie się on przede wszystkim nową, docelową siedzibą dla lubelskiego Teatru im. H. Ch. Andersena. Ponadto w skład nowego CSDiM wejdą Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz świetlica środowiskowa „Pracownia Kreatywna” prowadzona przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”. Budynek pomieści dużą salę widowiskową z widownią na minimum 300 miejsc, salę kameralną z małą mobilną sceną, pomieszczenia aktorskie, przestrzenie dla pracowników i widzów oraz kawiarnię. Biblioteka będzie mieścić się na parterze rozbudowanego obiektu, a prowadzić do niej będzie osobne wejście. Z kolei w części przeznaczonej dla świetlicy środowiskowej „Pracownia Kreatywna” ma znaleźć się m.in. sala edukacji kulturalnej.

Całość zaprojektuje firma Sound&Space z Poznania, która będzie miała 4 miesiące na przygotowanie wstępnego projektu architektoniczno-budowlanego. Następne 6 miesięcy ma zająć wykonawcy opracowanie kompletnego projektu budowlanego, a kolejne 8 miesięcy pozostałej niezbędnej dokumentacji, w tym m. in. projektów wykonawczych różnych branż. Miasto będzie więc dysponować kompletem dokumentów dla tego zadania za 1,5 roku. Kontrakt przewiduje również, że Sound&Space zajmie się następnie, do końca 2027 roku, prowadzeniem nadzorów autorskich nad pracami budowlanymi.

Na te ostatnie, podobnie jak w przypadku stadionu żużlowego, miasto nie ma jeszcze zapewnionego finansowania. Zapowiada, że będzie szukać na ten cel środków z funduszy zewnętrznych i zapewnia, że tym razem plany zostaną sfinalizowane. Przypomnijmy, kilka lat temu miasto miało już gotową, sporządzoną kosztem 380 tys. zł, dokumentację przebudowy DK Kolejarza i pozwolenie na budowę, której koszt szacowano wówczas na ok. 46 mln zł. Dokumenty trafiły do kosza.

Marek Kościuk, ZM