O Wirtualnych Powiatach, drogach i strategii

(4 listopada) Konwent Wójtów Powiatu Włodawskiego zadecydował de facto o powolnym wycofywaniu się z projektu „Wirtualne Powiaty”. Omówiono też plany transportu publicznego, drogowe i zapoznano się z koniecznością budowania strategii ponadlokalnej.

Obradom przewodniczył starosta Andrzej Romańczuk. W konwencie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, poza (z niewiadomych powodów) Starym Brusem i Urszulinem. Pierwszym tematem dyskusji była potrzeba opracowania strategii ponadlokalnej. Zdaniem zaproszonych przedstawicieli Fundacji Auxilium konieczność posiadania strategii wynika z art. 23 rozporządzenia ogólnego Komisji Europejskiej. Przy okazji dodali, że w powiecie włodawskim, poza miastem Włodawą i gminą Urszulin, wszystkie inne spełniają warunek uznania za gminę zagrożoną trwałą marginalizacją.

Co prawda strategia taka nie jest obligatoryjnie wymagana, jednak przy ubieganiu się o środki z konkretnych programów unijnych w ramach funduszy na lata 2021-27 jest ona konieczna. Również starosta, jak i wójtowie gmin wypowiadali się pozytywnie o wspólnej strategii ponadlokalnej, widząc w niej m.in. możliwość większych szans na wsparcie projektów europejskich. Wójt gminy Wola Uhruska zasugerował, by swoistym koordynatorem tej strategii było włodawskie starostwo. Konsultacje nad wspólną strategią ponadlokalną mają trwać w najbliższym czasie.

Konwent omówił także kwestię przyszłości projektu „Wirtualne Powiaty”. Zdaniem większości obecnych projekt ten osiągnął swoje podstawowe cele, minął okres jego trwałości i obecnie tylko generuje niepotrzebne koszty dla samorządów. Zdaniem wójta gminy Wyryki są to zbyteczne koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł rocznie, dlatego też jego gmina podjęła uchwałę o wystąpieniu z tego projektu.

Z kolei starosta zauważył, że WP posiadają w swoich zasobach spory majątek trwały, który trzeba solidarnie rozliczyć. Niektórzy sugerowali, by dogadać się z tzw. „dużymi graczami” na rynku telekomunikacyjnym i albo sprzedać majątek lub go wydzierżawić. Utrzymywanie tej spółki w obecnej sytuacji przez samorządy jest – zdaniem wójtów – nieekonomiczne i niepotrzebne i zamiast przynosić zyski, powoduje tylko straty.

Na koniec omówiono plany drogowe i transportu publicznego na przyszły rok. Komunikacja publiczna będzie działała podobnie jak w obecnym roku, o ile rząd nie zmieni zasad finansowania. Niektórzy wójtowie prosili jedynie o drobne korekty tras komunikacyjnych.

Na konwencie poruszono także kwestie remontów dróg powiatowych. Starosta, rozpoczynając dyskusję, powiedział, że niestety dwa duże wnioski powiatu o remonty dróg w gminach Wyryki oraz Hańsk i Urszulin „nie przeszły” w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu. Liczy jednak, że w jakiejś formie uda się to w ramach drugiej edycji tego programu, którego rozstrzygnięcie rząd zapowiedział jeszcze w tym roku. Wójt gminy Hańsk zauważył, że dla nich zdecydowanym priorytetem jest remont drogi Hańsk

– Urszulin. Gmina Hanna widzi potrzebę remontów dróg m.in. w Dołhobrodach i Hanna – Janówka. Z kolei gmina Włodawa – ulic w Susznie, Korolówce i Różance. Wójt Woli Uhruskiej zauważył pilną potrzebę naprawy drogi w Potokach oraz odcinka Stulno – Macoszyn Mały. Starosta Andrzej Romańczuk dodał na koniec, że w ramach rządowych programów drogowych złożone zostały wnioski o przebudowę odcinków dróg: Hańsk – Urszulin, Kosyń, Lipówka – Hola. Jest także przygotowana dokumentacja m.in. na ul. Chełmską we Włodawie. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here