Obwodnica północna coraz bliżej…

Kolejny krok do budowy północnej obwodnicy Chełma wykonany. Minister infrastruktury i budownictwa podpisał program inwestycyjny, dotyczący obwodnicy. Uczynił to w obecności chełmskiej posłanki Beaty Mazurek, która od lat zabiega o realizację inwestycji.

O tym fakcie poseł Beata Mazurek poinformowała w ubiegły czwartek na jednym z portali społecznościowych, zamieszczając zdjęcie z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem, podpisującym program inwestycji. – Cieszę się, bo zrobiliśmy kolejny krok w kierunku budowy tej jakże potrzebnej nie tylko mieszkańcom Chełma inwestycji – mówi posłanka Mazurek.
Podpisany przez ministra Program obejmuje następujące działania: ocenę celowości i efektywności inwestycji, w tym również ekonomicznej efektywności, zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji, szacunkowy łączny koszt inwestycji, zbiorcze zestawienie kosztów i dane o przygotowaniu inwestycji do realizacji. Według wstępnych szacunkowych kosztów, budowa północnej obwodnicy Chełma ma pochłonąć 692 427 000 zł. Sam proces przygotowawczy ma kosztować 2 703 000 zł. Inwestycja znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku.
W Programie jest też budowa drogi ekspresowej S12 z Piask do Dorohuska.
Poseł Beata Mazurek zapewnia, że będzie dokładnie przyglądała się pracom związanym z budową północnej obwodnicy Chełma. – Dziś nie potrafię jeszcze wskazać konkretnych terminów realizacji tej inwestycji, ale jestem przekonana, że doprowadzimy ją do finału – podkreśla posłanka.
Co ważne, w grudniu 2015 roku została wydana decyzja środowiskowa dotycząca budowy obwodnicy. Ten dokument na pewno przyspieszy jej realizację.
Przypomnijmy, iż pod koniec sierpnia br. minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził program inwestycji dla budowy drogi S12 na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma). Inwestycja ma polegać na budowie 62 km drogi ekspresowej. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Lata realizacji procesu przygotowawczego objętego Programem Inwestycji to 2018-2020. (ps)